amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

amadina Gouldovej - nakličovanie semien

Nakličovanie semien a tradičná potrava

Vtáky vo voľnej prírode

Amadiny Gouldovej si na odchov mláďat vyberajú polozrelé semená alebo semená tráv v mliečnej zrelosti. V niektorých prípadoch tvorí doplnkovú zložku potravy hmyz. Vtáky sa vo voľnej prírode zvyčajne kŕmia jednostrannejšou stravou, ako by sme si mysleli. Na výber majú samozrejme vždy viac druhov zŕn, plodov ovocia alebo hmyzu. Obvykle však preferujú pomerne úzku škálu a vyberajú si tie najobľúbenejšie druhy. Ak je proste k dispozícii ich obľúbený druh potravy, tak iné druhy prijímajú
viac - menej sporadicky. Vo voľnej prírode si vtáky vyberajú zvyčajne druh, na ktorý sú naviazané a zvyknuté po stovky generácií, ktorý je za daných okolností klimatického pásma pomerne hojne k dispozícii a ich imunitný systém, ako aj ich zažívací trakt je na ne zvyknutý. Ďalším úspechom takejto voľby je skutočnosť, že voľne žijúce vtáky, i keď veľakrát hniezdia v kolóniách, sú vystavené pomerne malému infekčnému tlaku baktérií či malým atakom iných patogénov. Užší výber potravy (menšia pestrosť stopových prvkov) im teda neprekáža v zdravom vývoji. Ako som už písal, zvyčajne ide o druhovo pomerne úzky okruh tráv. Niektoré trvalé druhy tráv, ktoré sú obľúbené amadinami Gouldovej rastúce v období dažďov sú napr. tráva kakadu (Alloteropsis Semilata), tráva spinifex kučeravý – Triodia bitextura, tráva Ribbon, známa tiež ako zlatofúza tráva – Chrysopogon Fallax. V prírode majú tradičné techniky vypaľovania pozitívny vplyv na miestnu vegetáciu tráv. Narušenie obvyklých spôsobov vypaľovania má však za následok ich úbytok a rozširovanie tráv, ktoré nie sú pôvodným druhom v biotope amadín Gouldovej a na ktoré nie sú zvyknuté, je to napríklad tráva Buffel (Pennisetum ciliare).

Chov vtákov v zajatí
 
Príklad z prírody nás pri chove v zajatí, samozrejme, nemôže zvádzať k myšlienke podávania málo pestrej potravy a už vôbec nie k podávaniu jednodruhovej potravy.
Pri chove v zajatí sú vtáky umiestnené v porovnaní s voľne žijúcimi vtákmi na pomerne malom priestranstve, a tak sú vystavené zvýšenému tlaku ochorení. Podávanie pestrej stravy je preto eliminujúcim prvkom pri možných ochoreniach. V zajatí je dôležitý zvýšený prísun vitamínov a minerálov v prirodzenej forme, ako pomocných látok pre imunitný systém. Na imunitný systém kladie domestikácia, alebo aj začínajúci chov v zajatí zvýšené požiadavky pri obrane organizmu. Pri chove v zajatí je voľba pestrej stravy dôležitá z viacerých dôvodov:
- nepoznáme do detailov stravovacie návyky a výber potravy vtákov vo voľnej prírode
- chováme vtáky, ktoré zvyčajne pochádzajú zo subtropických alebo tropických oblastí, a teda aj keby sme do detailov poznali skladbu ich potravy, nevieme im ju v zajatí z objektívnych príčin poskytnúť
- chov v zajatí kladie na imunitný systém vtákov oveľa väčšie požiadavky z dôvodu ich chovu
v “neprirodzenom prostredí“
- dostatočný prísun všetkých látok potrebných pre zdravý vývoj

Vymenovanie možností a alternatív

Podávanie len suchých semien je pre exotické vtáky v podstate neprirodzené. S takouto potravou sa vo voľnej prírode prakticky nestretnú, a preto je namieste ak chovateľ tento fakt eliminuje podávaním potravy, ktorá aspoň čiastočne nahrádza prirodzené zdroje ich obživy.
Možností je niekoľko:
- podávanie polozrelých semien, v sezóne čerstvých, mimo sezóny správnym postupom zmrazených
- podávanie naklíčených semien
- podávanie máčaných semien
- podávanie varených semien
- podávanie suchých semien, ktoré sú alternatívne obohatené o látky, aké obsahujú naklíčené semená.

Niektoré z týchto možností čiastočne rozoberiem a ponúknem môj pohľad na problematiku.

Najlepšie kŕmenie pre chovné páry - podávanie polozrelých semien

Tento spôsob je podľa mňa najvhodnejší, ale najmä chovatelia drobotiny v mestách takúto možnosť často nemajú alebo majú len v obmedzenom rozsahu. Vhodné sú prakticky všetky semená tráv v mliečnej a najmä voskovej zrelosti, ktoré sú nazbierané aj so stonkami v prírode z miest, ktoré nie sú chemicky ošetrované, alebo nejakým spôsobom biologicky znečistené. Preto by sme sa mali vyvarovať podávaniu polozrelých semien tráv spoza panelákov, keďže môže v takýchto prípadoch prísť k ich kontaminácii výlučkami venčených psov, pobehujúcich mačiek a prípadne aj k znečisteniu z mestských populácií vtákov. Asi najlepšie je podávanie polozrelých klasov senegalského prosa, prípadne prosa siateho, moháru a iných kultúrnych druhov tráv. Správne načasovanie sadenia vo viacerých etapách môže chovateľovi poskytnúť zdroj tejto čerstvej potravy pre vtáky na niekoľko mesiacov. V mrazničkách je možné takéto klasy uskladniť pri minimálne – 18 ºC do najbližšieho vegetačného obdobia a podávanie počas zimných mesiacov je výbornou alternatívou alebo aspoň doplňujúcim krmivom k suchým semenám. Pred zmrazením je dôležité, aby klasy boli pomerne suché, teda nezberané za rosy alebo po daždi. Zmrazovať ich treba postupne v tenkých vrstvách a po zmrazení je možné ich umiestniť do mikroténových sáčkov po jednotlivých dávkach, a takto ich udržiavať v mrazničke.  

Všeobecné riziká pri nakličovaní

Aby sme aspoň čiastočne ponúkli vtákom potravu v čo najprirodzenejšom stave, snažíme sa podávať naklíčené, máčané, v niektorých prípadoch varené zrná. Takto podávaná potrava čiastočne nahrádza zdroje vitamínov, minerálov, cukrov, proteínov a ďalších látok, na ktoré sú vtáky fylogeneticky uspôsobené. Podávanie takejto stravy však so sebou nesie aj značné riziká, a to najmä pri podávaní máčaných či naklíčených zŕn. Je veľmi pravdepodobné, že pri neprávnom postupe pri príprave takejto potravy príde k premnoženiu baktérií, plesní či kvasiniek. Zo znečistených - nevhodne skladovaných zŕn či vody, môže ľahko prísť k premnoženiu nebezpečných baktérií, napríklad: Echerichia coli, Klepsiella, Pseudomonas aeruginosa a ďalších potenciálne nebezpečných organizmov. O baktériách Pseudomonas aeruginosa píšem ďalej podrobnejšie v texte. Dobrý úmysel chovateľa môže stroskotať na nesprávnom postupe, ktorý môže mať až fatálny následok, najmä ak takúto potravu podávame kŕmiacim rodičom. Základom je:

- dodržiavanie čo najprísnejšej hygieny pri príprave potravy klíčením a máčaním
- používanie prípravkov, ktoré sú na trhu či už u nás alebo v zahraničí, pri používaní ktorých sa vyhneme znehodnoteniu pripravovanej potravy
- správne podávanie takejto potravy, ktorá podlieha v klietkach najmä pri vysokom znečistení chovného zariadenia alebo vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu rýchlej skaze
- správne načasovanie, to znamená rozdiel kŕmenia vtákov v chovnej a mimochovnej sezóne

Prípravky používané pri nakličovaní - namáčaní semien

Na trhu je niekoľko prípravkov, ktoré nám môžu pomôcť pri zachovaní hygieny a dosiahnutia želaného optimálneho výsledku.

Na dezinfekciu nakličovacích nádob sú to prípravky:

-    horúca voda (blížiaca sa k bodu varu)
-    SAVO Originál. Likviduje choroboplodné zárodky, baktérie a vírusy, riasy a nižšie huby, odstraňuje pachy. Vyniká mimoriadne vysokou čistotou, dlhou dobou spotreby a unikátnou ekologickou hodnotou, pre ktorú je schválený i na dezinfekciu vody. Je možné ho zakúpiť v drogériách.
-    VIRKON - S. Konečná dezinfekcia – všade tam, kde existujú problémy s vírusovými ochoreniami. Aplikuje sa prístrojom na čistenie pod tlakom alebo predpísaným zariadením na rozprašovanie. Po zriedení je možné umývať ním nádoby. Odporúčam nechať ho pôsobiť po dobu, ktorá je uvedená v návode. Riedenie: 1 : 100 alebo podľa tabuľky. Dá sa zakúpiť v lekárňach s veterinárnymi prípravkami alebo je možné si ho od viacerých distribútorov objednať cez internet.

Na dezinfekciu vody, v ktorej prebieha namáčanie zrna


AVICLENS - Chlórhexidín glukonát 10 mg / ml. Je prípravok vhodný na dezinfekciu napájacej vody a na nakličovanie semien. Je špeciálne vyvinutý pre vtáky. Nie je možné ho miešať spolu s antibiotikami či probiotikami ani inými prípravkami na úpravu vody. Na nakličovanie sa dávkuje 0.3 - 0.5 ml / 1 l vody. Dá sa zakúpiť v zahraničí, prípadne u Dr. Nečasovej. Ja mám s týmto prípravkom veľmi dobré skúsenosti a som s ním maximálne spokojný.CITREX. Podstatu Citrexu tvorí aktivovaný komplex kyseliny askorbovej a ďalších organických kyselín. Je možné ho použiť do vody na napájanie, ale tiež na nakličovanie semien. Dávkovanie: voda na napájanie: 0,2 - 0,4 ml / 1 l. Na nakličovanie l ml / 1 l vody. Zakúpiť sa dá na našom trhu, na internete alebo na väčších chovateľských burzách.Dávkovanie prípravkov si vždy preverte na aktuálnom príbalovom letáku. Dávkovanie sa môže meniť podľa koncentrácie prípravkov.

Nakličovanie semien

Toto je jedna z dobrých alternatív podávania semien, za predpokladu dodržania istých postupov. Nesprávny postup pri nakličovaní môže mať za následok rozmnoženie takých baktérií, ako napríklad Pseudomonas, ktoré vyvolávajú ťažkú celkovú infekciu v organizme. Tieto baktérie spôsobujú najmä ochorenia pľúc, vzduchových vakov ako aj tráviaceho systému. Najhoršie je, že tieto baktérie sú pomerne rezistentné voči antibiotikám a preto pri ich premnožení hrozí vysoká mortalita vtákov, ktoré takéto krmivo alebo vodu konzumujú. Prudké hnačky a sťažené dýchanie môžu byť predpokladom premnoženia týchto patogénov.

Pri dodržiavaní hygieny klíčenia najväčší dôraz kladieme na to, aby semená boli čisté. To znamená, aby neboli znehodnotené skladovaním vo vlhkých podmienkach, čo môže mať za následok ich splesnivenie,... Pred nakličovaním semená kontrolujeme senzoricky. Na pohľad musia byť bezchybné a v neposlednom rade kontrolujeme čuchom ich vôňu, ktorá nesmie byť mimo obvyklej normy. Nádoba na nakličovanie sa po každom použití musí čistiť dezinfekčným prostriedkom - napríklad na báze chlóru - SAVO, prípadne VIRKONom - S.  
Ako som už spomenul, na trhu je niekoľko prostriedkov, ktoré nám môžu pomôcť pri správnom nakličovaní. Sú to prípravky ako AVICLENS a CITREX. Tieto prípravky sa podľa návodu aplikujú priamo do vody, v ktorej prebieha máčanie a napučiavanie semien.
Voda na nakličovanie musí byť čistá a z nezávadného zdroja, voda z nedezinfikovaných nádob alebo rozprašovačov môže obsahovať baktérie Pseudomonas, o ktorých som písal vyššie.
Na naklíčenie semien uprednostňujeme sklenené a kovové nádoby pred nádobami z umelej hmoty. Pórovitý charakter plastu, ktorý je znečistený baktériami a inými choroboplodnými zárodkami zabraňuje dokonalej sterilizácii. Navyše pri sterilizácii horúcou vodou je praktickejšie používať nádoby zo skla a kovu. Pri nakličovaní by sme nemali používať semená, ktoré majú menšiu ako 80 % klíčivosť.

Postup

Pri procese klíčenia musíme dodržať správny postup na minimalizovanie prípadných problémov.

1. na 12 hodín namočíme semená do vlažnej vody v sterilnej nádobe (najlepšie zo skla alebo z antikoru). Počas týchto 12 hodín môžeme obsah niekoľko krát premiešať. Použijeme iba prečistené semená. Do vody pridáme AVICLENS (0,5 mm / 1l) alebo CITREX (1 ml / 1l) presnejšie podľa návodu výrobcu, kdeže sa môže líšiť koncentrácia...
2. po 12 hodinách prepláchneme semená pod tečúcou mierne vlažnou až studenšou vodou dovtedy, kým voda nie je čistá. Činnosť prerušíme, keď zacítime silný zápach alebo akýkoľvek atypický zápach či neprirodzený vzhľad semien, tieto semená nepoužijeme. Semená by mali mať príjemnú „potravinársku“ vôňu.
3. po premytí umiestnime semená na sitko na teplé a čisté miesto (nie do chovného zariadenia) a opakujeme činnosť v bode 2 najmenej 2x za deň.  
4. na tretí deň (v závislosti na teplote a druhu použitých zŕn) by mali byť semená dostatočne naklíčené a pripravené k použitiu. Klíčky by vzhľadom na ich nutričnú hodnotu nemali presahovať 2 mm.
5. naklíčené semená opláchneme a namočíme na 12 minút do dezinfekčného prostriedku
(AVICLENS v pomere 1 : 100), opláchneme pod tečúcou vodou a podávame.
6. nespotrebované semená odstránime na konci dňa z klietok.

Máčanie - napučiavanie semien

Pri tomto procese postupujeme ako pri nakličovaní s tým, že vynecháme bod 3 a 4. Na namáčanie podľa druhu semien stačí niekedy aj menej ako 12 hodín. Na namáčanie - napučiavanie môžeme použiť aj vodu s teplotou do 50 ºC.

Chov v zajatí / Krmivo a doplnky krmiva / Nakličovanie zŕn /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu