amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Úvod

Zverejnené články a fotografie poskytol v českom jazyku pán Ing. Richard Svoboda, ktorý je v úzkom kontakte s pánmi: Joerg Landenberg (koordinátor pre Nemecko) a Peter Rindom (koordinátor pre Dánsko a ostatné severské štáty).

Fotografie poskytol pán David Myers s fondu „Save The Gouldian fund“ – fond na výskum a záchranu amadín Gouldovej.

Pánovi Richardovi Svobodovi týmto srdečne ďakujem za spoluprácu a, samozrejme, tiež pánovi Mayersovi za fotografie, ktoré sa ku mne sprostredkovane dostali.

V ďalších článkoch Vám budú poskytnuté informácie o činnosti fondu a v prípade zahájenia užšej spolupráce s fondom alebo jeho zástupcami budú poskytnuté ďalšie výsledky výskumu.

Týmto by som chcel vyzvať chovateľov amadín Gouldovej, ako aj laickú verejnosť, aby prispeli finančným darom na činnosť fondu, ktorý sa snaží o záchranu tohto vtáčieho druhu.

 

                     O fonde na výskum a záchranu amadín Gouldovej – Save The Gouldian fund

 

Nedávne odhady ukazujú, že vo voľnej prírode žije menej ako 2500 amadín Gouldovej (Erythrura gouldiae). Tento vtáčí druh prakticky zanikol v Queenslande a je obmedzený na malé izolované populácie v severných oblastiach a v regióne Kimberley v západnej Austrálii. V roku 1992 bola amadina Gouldovej zaradená medzi ohrozené druhy kvôli dramatickým poklesom jej počtu. Vieme však veľmi málo o ich živote v ich prirodzenom biotope a o aktuálnych hrozbách pre prežitie tohto druhu.


To je oblasť výskumu pre Save The Gouldian fund. Save The Gouldian fund bol založený v roku 2005 na podporu informovanosti a výskumu príčin úpadku divožijúcej populácie amadín Gouldovej. Fond spolupracuje s radom vysokokvalifikovaných vedcov, ktorí skúmajú a informujú o živote, ekológii a ochrane tohto druhu.


Amadiny Gouldovej sú jedným z najpopulárnejších okrasných vtákov chovaných v zajatí na celom svete - snáď pre ich úžasné sfarbenie a správanie. Save The Gouldian fund si kladie za cieľ zvýšiť informovanosť o tomto vtáčom druhu. Fond bude tiež priebežne poskytovať aktuálne informácie o živote vtákov (na základe súčasného vedeckého výskumu), pre potreby v chovoch na zabezpečenie dobrej starostlivosti pre amadiny Gouldovej chovanej v zajatí.

 

Dúfame, že s Vašou podporou a pomocou sa nám podarí dozvedieť viac o tomto „kultovom“ austrálskom druhu, budeme sa snažiť zachrániť tento druh vo voľnej prírode (predtým, než bude príliš neskoro). Prosím prispejte na niektorý z našich mnohých projektoch, napríklad na projekt nové hniezdo-box, kde sa môžete stať sponzorom, keďže nových hniezdnych búdok je potrebné veľké množstvo pre voľne žijúce amadiny Gouldovej.

 

Save The Gouldian fund je nezisková charitatívna organizácia a všetky dary sú používané pre výskum a zachovanie voľne žijúcej populácie amadín Gouldovej. Pomôžte zachrániť amadiny Gouldovej tým, že sa stanete sponzorom STGF.

 

http://savethegouldian.org/sponsors.html

 

Save The Gouldian Fund / O fonde /
Save the Gouldian Fund / O fonde /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu