Gouldian finch forum - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Michaela Vošterová, 05.07.2014 12:25

Modrá mutace

Dobrý den,
prosím, poraďte mi. Chtěla bych mít a taky odchovávat modré amadiny, ale někde jsem četla, že třeba už 5. generace po modrých rodičích nemusí být tak kvalitní. Je tedy lepší, mít pár složený z modré a přírodní štěpitelné guldy, nebo je to, co jsem četla blbost a nevadí, když si složím modrý pár? Díky za radu! :) 


To insert a new contribution to be logged.

Marek Buranský, 05.07.2014 20:21

 Zdravím vás.

 

Chov modrej mutácie amadín Gouldovej je možno trochu problematickejší, ako u iných mutácií. Nie každý chovateľ im dokáže vytvoriť dobré podmienky. Ak sa však tieto podmienky podarí vytvoriť, potom je odchov modrej mutácie prakticky bezproblémový. Záleží teda od toho, ako sa vám bude dariť v konkrétnom chovnom zariadení.

 

Vaša otázka sa dá zodpovedať z rôznych hľadísk.

 

Áno, dá sa vo všeobecnosti povedať, že je lepšie páriť štepiteľného vtáka  s modrým, alebo 2 zelených štepiteľných. Modrého potomstva tam bude samozrejme menej. Lenže, a tu by som chcel upozorniť na dôležitý fakt,  čo je to prírodný (zelený) vták štepiteľný na modré? Nie, nie je to zelený jedinec, takéhoto jedinca nemožno považovať vždy za jedinca vhodného práve na spomenutý chov. Ak by som odporučil páriť zeleného  vtáka štepiteľného na modrú s modrým jedincom, musela by byť splnená podmienka, že ten zelený jedinec je z chovu, kde sa chovateľ skutočne venuje len chovu prírodne sfarbených vtákov a vie to doložiť minimálne 5-10 generáciami dozadu, že sa jedná o chov prírodne sfarbených jedincov neoslabených mutáciami.

 

Prečo som uviedol túto podmienku? V súčasnosti chovám lutino a albino vtáky, samozrejme chovám aj moje obľúbené modré vtáky. Čo je však dôležité? Lutino, či albino mutácia je jednou z najslabších mutácií, ktorá je poznačená silnou príbuzenskou plemenitbou. Takéto vtáky sú pomerne slabé a je potrebný ešte nejaký čas, aby sa táto mutácia dostatočne poslinila. Lenže zo spojenia lutino samičky a modrého samčeka dostanete okrem iného aj zelené jedince. Sú tieto vtáky prírodne sfarbené? Áno, sú. Odporučil by som ich na chov modrej mutácie? Nie, neodporučil by som ich.

 

Obdobne je to aj pri párení napríklad pastelového modrého samčeka a pastelovej (žltej) samičky. Sú to tiež dve mutácie, ktoré pri takomto párení vyvádzajú aj zelených potomkov.  Ani takýchto zelených vtákov by som neodporučil na chov modrej mutácie.

 

Takže sa okľukou vrátim spať. Áno, pri párení s modrým jedincom je vhodné  spáriť ho so zeleným štepieteľným  jedincom dobrej postavy, dobrej kondície, s genetickými dispozíciami vo forme zachovaných rodičovských pudov a dobrej oplodnenosti vajíčok, avšak za predpokladu, že sa jedná o vtáka s chovu, ktorý je skutočne zameraný na prírodné vtáky.

 

Je tu ešte aj druhá alternatíva a to je páriť 2 modrých vtákov medzi sebou. Áno, nemám nič voči takémuto páreniu za predpokladu, že sa jedná o skutočne silné, vitálne a dobre stavené jedince. U mňa je už 11-ta generácia modrých vtákov po modrých rodičoch. Myslím si, že sa posilnila intenzita modrej farby u samčekov a čiastočne aj u samičiek. Vtáky sú vitálne a nezaznamenal som žiadne deformity tela, či  ústup nejakých prirodzených pudov. Je však skutočne potrebné vtáky poznať a to nie jen chovný pár, ale aj ich rodičov a najlepšie aj starých rodičov. To , že je nejaký vták veľký, ešte nezaručuje, že túto informáciu si nesie aj v génoch. Na to, aby sme zostavili dobrý chovný pár je potrebné, aby znaky, ktoré požadujeme vykazovali minimálne 2-3 generácie dozadu.

 

Držím palce v chove.

 

S pozdravom

 

Marek Buranský To insert a new contribution to be logged.

Texts and photographs are covered by copyright of author
this website www.gouldianfinchces.eu