Gouldianfinches.eu – amadina Gouldovej, Chloebia gouldiae, Erythrura Gouldiae, Genetika, Forum

gouldianfinches.eu rss RSS

Advertising - Detail of the advertisement

Nápověda

(Nápověda) Nevratné financování Je to v podstatě mechanismus inspirovaný nástrojem pro sousedské investice (NIF) a Mezinárodním měnovým fondem (MMF), se kterým jsme partnerem, a jehož cílem je spojit nenávratnou pomoc s nulovou sazbou. % Rozpočtu EU. Nenávratná finanční pomoc se týká peněžních částek poskytovaných formou darů, nebudete muset vrátit prostředky, které vám nabízíme, jakmile obdržíte částku SIFNR mezi 5 000 a 300 000 EUR. Společným cílem je povzbuzovat a podporovat lidi ve finančních potížích a pomáhat realizovat projekty obecného zájmu, ať už veřejné (státní, místní komunity) nebo soukromé (nadace, sdružení): Můžete těžit z nenávratné podpory s 0% úrokem v rozmezí od 5 000 do 300 000 EUR. Mail: fortuneofinance25@gmail.com nebo WhatsApp: +33758103973 https://wa.me/message/J2QXX33OWTDBF1

E-mail: fortuneofinance25@gmail.com | Phone: +330 758 103 973

Advertisement was inserted: 11.09.2021 07:49:47 | State - country: Jihočeský

Reply to advertisement

Reload Image

Texts and photographs are covered by copyright of author
this website www.gouldianfinchces.eu