amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Vnútrodruhová variabilita: druh alebo poddruh?

RNDr. Jaroslav Marec - Smolenice. 

Jedince toho istého druhu tvoria  v prírode tzv. miestne populácie, ktoré môžeme chápať rôzne široko, v podstate sú to však vždy voľne sa páriace súbory jedincov na tom istom území. Súbor populácií tvorí druh.

V literatúre sa stretávame s množstvom definícií druhu...
Články / Vnútrodruhová variabilita: druh alebo poddruh? /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu