Fotogaléria amadín Gouldovej - gouldianfinches.eu

Fotogaléria amadín Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

amadina Gouldovej lutino a albino mutácie - Gouldian finch lutino and albino mutations


amadina Gouldovej – Gouldian finch  lutino samček, s neštandardným sfarbením hlavy (červenohlavý) Gouldian finch - lutino male, with non-standard coloring of the head (red head)

amadina Gouldovej – Gouldian finch  lutino samček, s neštandardným sfarbením hlavy (žltohlavý) Gouldian finch - lutino male, with non-standard coloring of the head (yellow head)

amadina Gouldovej – Gouldian finch  lutino samček, so štandardným sfarbením hlavy červenohlavý Gouldian finch - lutino male, with standard coloring of the head - red head

amadina Gouldovej – Gouldian finch  lutino samička, s neštandardným sfarbením hlavy (žltohlavá) Gouldian finch - lutino female, with non-standard coloring of the head (yellow head)

amadina Gouldovej – Gouldian finch  lutino samička, s neštandardným sfarbením hlavy (červenohlavá) Gouldian finch - lutino female, with non-standard coloring of the head (red head)

amadina Gouldovej – Gouldian finch  albino samček, s neštandardným sfarbením hlavy (červenohlavý-žltohlavý) Gouldian finch - albino male, with non-standard coloring of the head (red head)

amadina Gouldovej – Gouldian finch  albino samička, s neštandardným sfarbením hlavy (červenohlavá) Gouldian finch - albino female, with non-standard coloring of the head (red-yellow head)

amadina Gouldovej – Gouldian finch  lutino pár s neštandardným sfarbením hlavy lutino pair with non-standard coloring of the head

Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu