Fotogaléria amadín Gouldovej - gouldianfinches.eu

Fotogaléria amadín Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

amadina Gouldovej pastelová zelená a pastelová mutácia, Gouldian finch SF pastel green and pastel mutations


amadina Gouldovej – Gouldian finch jednofaktorový pastelový zelený fialovoprsý červenohlavý samček Gouldian finch - SF pastel green body, purple breast, red head, male

amadina Gouldovej – Gouldian finch jednofaktorový pastelový zelený fialovoprsý čiernohlavý samček Gouldian finch - SF pastel green body, purple breast, black head, male

amadina Gouldovej – Gouldian finch jednofaktorový pastelový zelený fialovoprsý žltohlavý samček Gouldian finch - SF pastel green body, purple breast, yellow head, male

amadina Gouldovej – Gouldian finch jednofaktorový pastelový zelený bieloprsý červenohlavý samček Gouldian finch - SF pastel green body, white breast, red head, male

amadina Gouldovej – Gouldian finch jednofaktorový pastelový zelený bieloprsý čiernohlavý samček Gouldian finch - SF pastel green body, white breast, black head, male

amadina Gouldovej – Gouldian finch jednofaktorový pastelový zelený bieloprsý čiernohlavý-YTB samček Gouldian finch - SF pastel green body, white breast, black head YTB, male

amadina Gouldovej – Gouldian finch jednofaktorový pastelový zelený ružovoprsý čiernohlavý samček Gouldian finch - SF pastel green body, lilac breast, black head, male

amadina Gouldovej – Gouldian finch dvojfaktorový pastelový fialovoprsý červenohlavý samček Gouldian finch - DF pastel body, purple breast, red head, male

amadina Gouldovej – Gouldian finch dvojfaktorový pastelový fialovoprsý žltohlavý samček Gouldian finch - DF pastel body, purple breast, yellow head, male

amadina Gouldovej – Gouldian finch dvojfaktorový pastelový bieloprsý červenohlavý samček Gouldian finch - DF pastel body, white breast, red head, male

amadina Gouldovej – Gouldian finch dvojfaktorový pastelový bieloprsý žltohlavý samček Gouldian finch - DF pastel body, white breast, yellow head, male

amadina Gouldovej – Gouldian finch pastelová fialovoprsá červenohlavá samička  Gouldian finch – pastel body, purple breast, red head, female

Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu