Gouldian finch forum - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Tony Svatek, 01.05.2015 10:19

Odebrání vajíčka

Prosí o radu zdali odebrat z budky neoplodněné vajíčko v případě, že se jedná o pár, který při minulé snůšce po vylíhnutí mladých a následuje odebrání neoplodněných vajíček přestal krmit a mladé vyhodil a při další snůšce jsem odebral neoplodněné vajíčka po šesti dnech načež i tato změna znamenala opuštění snůšky. Nyní v budce zůstává jedno vajíčko, které dle mého názoru v budce bude překážet a asi by se mohlo i rozbít a tak zvažuj zdálo to risknout. 
Děkuji Tony 

Odebrání vajíčka

To insert a new contribution to be logged.

Tony Svatek, 25.05.2015 14:05

 Tak neoplodněné vajíčko jsem ponechal v budce než mladé začali koukat a pak už jich bylo v budce dost, takže vajíčko rodiče již nezajímalo. Koncem týdne opustili budku a všech šest se zatím má k světu.


To insert a new contribution to be logged.

Texts and photographs are covered by copyright of author
this website www.gouldianfinchces.eu