Gouldian finch - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Amadiny Gouldovej - ohrozený druh

 

 

Amadiny Gouldovej boli zapísané ako ohrozený druh v roku 1988, keď ich počet vo voľnej prírode viac ako dve desaťročia rapídne klesal. Ako dôsledok tohto zistenia úrady Severného Teritória iniciovali vedecký  výskum zameraný na zistenie príčin tohto poklesu populácie. Výskum sa spočiatku zameriaval na zdokumentovanie biológie chovu, populačných trendov, na faktor chorôb a vplyv požiarov na zdroje potravy. Táto práca ukázala, že amadiny Gouldovej obmedzili svoju potravu len na semená tráv a že kľúčové druhy tráv v období dažďov boli nerovnomerne rozložené. Požiare, spásanie tráv a množstvo zrážok poznateľne ovplyvnili produkciu semien týchto tráv. Novší výskum preveril správanie sa amadín Gouldovej pri hľadaní potravy a vplyv agresívneho správania červenohlavých vtákov na rozširovanie populácie.

I keď z tohto dvadsaťročného vedeckého výskumu vyplynuli významné zistenia, naše poznanie amadiny Gouldovej zostáva stále obmedzené.

 

 

Možné príčiny poklesu stavu divo žijúcej populácie.

 

 

Za posledných viac ako 40 rokov bolo prezentovaných niekoľko možných príčin poklesu kusov voľne žijúcej populácie.  Tieto príčiny zahrnujú odchyt na komerčné účely (predaj na chovateľské účely), deštrukciu prirodzeného prostredia spojenú s vypaľovaním územia na získanie pasienkov pre dobytok,  vyhynutím niektorých dôležitých druhov trvalých tráv, ktoré boli spasené dobytkom a inými hospodárskymi zvieratami. V neposlednom rade tu je možné spomenúť i úhyn následkom infekcie spôsobenej roztočmi napádajúcimi vzduchové vaky vtákov, i keď  skutočné dôvody nárastu sklonu vtákov na toto ochorenie ešte neboli odhalené.

 

Takmer 3 dekády od 1960 – 1988 trval obrovský odchyt do pascí a tisíce amadín Gouldovej boli určené na chovateľské účely. Hoci odchyt mal v tom období významný dopad na počet amadín Gouldovej v prírodnej populácii, ich počet sa mohol upraviť v nasledujúcom dvadsaťročí vďaka ich schopnosti pomerne rýchlo sa rozmnožovať. Nestalo sa tak a v súčasnosti sú počty vo zvyšnej populácii stabilné, no ostávajú stále na nízkej úrovni. V súčasnosti vo voľnej prírode odhadom zostalo 2500 vtákov.

 

Ďalšie podrobnosti budú postupne pribúdať v odborných článkoch...

Save The Gouldian Fund
Texts and photographs are covered by copyright of author
this website www.gouldianfinchces.eu