amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Úvod


Chloebia gouldiae, amadiny Gouldovej, amadina Gouldovej, amadiny Gouldove, amadina Gouldove, Erythrura gouldiae, Gouldian finch, Erythrura, Gouldian finches, Diamant de Gould, Gouldamadine, Diamante di Gould, Diamantes de Gould, Amadyny wspaniale, Amadyna wspaniala, genetika, genetics, mutacie, mutace, mutatoins, forum, genetická kalkulačka, Gouldian genetics forecaster,
Calculadora Genética Diamante de Gould,  Calcolatore genetico Diamante di Gould, Prévision génétique du Diamant de Gould, Gökkuşağı Genetik Tahmin, Gouldamadine Genetische Voorspelling, Das genetisch Rechengäret der Gouldamadine, Genetyczny
kalkulator Amadyna wspaniała, Genetikai számológép Gould-amandina, inzercia, inzerce, veterina, chov, fotogaléria. photogallery.


V okamihu, keď sa rozhodneme chovať nejaké zviera, je potrebné urobiť všetko pre to, aby mohlo žiť v čo najlepších životných podmienkach tvorených nielen materiálnym vybavením, ale i teoretickými a empirickými poznatkami chovateľa a jeho empatiou a láskou.“

www.gouldianfinches.eu


Milí priatelia,

vítam Vás na stránkach venovaných amadine Gouldovej (Gouldian finch), vtákom, ktoré by sa dali poeticky nazvať „lietajúce drahokamy“. Amadina Gouldovej (Gouldian finch) očarila mnohých chovateľov, milovníkov či pozorovateľov vtákov na celom svete. Rovnako si podmanila aj mňa, dokonca až do takej miery, že som sa rozhodol vytvoriť pre ňu internetovú stránku a takto sprostredkovať krásu a jedinečnosť týchto exotických vtákov.  Dúfam, že stránka svojím obsahom a odbornosťou zaujme a inšpiruje skúsených chovateľov, poradí a pomôže začínajúcim chovateľom, presvedčí tých, ktorí s chovom váhajú a osloví nezainteresovanú verejnosť. 


  amadina Gouldovej, zelený červenohlavy pár Amadina Gouldovej (Gouldian Finch) - z jej poznania sa vynárajú dva dôležité aspekty. Na jednej strane majú neustále radosť z jej chovu tisíce vášnivých chovateľov na celom svete, na strane druhej sú veľmi nízke čísla počtu kusov v divo žijúcej populácii. V posledných rokoch došlo k stagnácii poklesu, dokonca sa zaznamenal mierny nárast. Z dôvodu nízkych stavov populácie žijúcej vo voľnej prírode a zákazu vývozu zvierat z Austrálie, hrá chov amadiny Gouldovej (Gouldian finches) v zajatí dôležitú úlohu. Hoci jej chov nie je vždy docenený, svojou jedinečnosťou prispieva k udržaniu biodiverzity tým, že pomáha rozmnožovať ohrozené druhy.

Monografický charakter stránky vylučuje informácie o iných vtáčích druhoch. Tu sa zaoberáme životom amadiny Gouldovej (Gouldian finch) vo voľnej prírode, jej chovom v zajatí, genetikou a chovom farebných mutácií, veterinárnou problematikou a ďalšími témami. Na slovenskej verzii stránky stále pracujeme a budeme postupne dopĺňať ďalšie nové informácie. Súčasne pripravujeme aj anglickú jazykovú mutáciu stránky.

Táto stránka má nekomerčný neziskový charakter, zameriava sa na šírenie informácií a poznatkov. Výber informácií je mojou vlastnou voľbou, tzn. sú to témy, ktoré na základe mojich skúseností považujem za dôležité, sú obohatené o poznatky širokej chovateľskej komunity, veterinárnych štúdií a výsledky práce fondov a nadácií, ktoré sa zaoberajú problematikou amadín Gouldovej (Gouldian finches).

Amadina Gouldovej (Gouldian finch) - informácie o technológii jej chovu v zajatí uverejnené na tejto stránke určite nie sú jediné správne. Ponúkam  syntézu mojich teoretických vedomostí s mojou empirickou skúsenosťou. V časti „technológia chovu“ prezentujem vlastný pohľad na otázky chovu v zajatí, to znamená, že v odlišných chovných podmienkach môžu platiť iné postupy. V súčasnosti je rozpracovaných a otestovaných niekoľko efektívnych chovateľských metód, vďaka ktorým môže chovateľ s prehľadom o chove tohto druhu vtákov počítať s dobrými výsledkami.

Súčasťou stránok je on-line genetická kalkulačka vo viacerých jazykoch, angličtina Gouldian genetics forecaster, taliančina Calcolatore genetico Diamante di Gould, holandčina Gouldamadine Genetische Voorspelling, nemčina Das genetisch Rechengäret der Gouldamadine, polština Genetyczny kalkulator Amadyna wspaniała, madarčina Genetikai számológép Gould-amandina, španielčina Calculadora Genética Diamante de Gould, francúzština Prévision génétique du Diamant de Gould, turečtina Gökkuşağı Genetik Tahminje to spoločné dielo pána Leoša Rapanta, dizajnéra a programátora, a mňa – s prispením časti o genetike. Cieľom tejto elektronickej pomôcky je uľahčiť výpočet potomstva vybraného rodičovského páru za predpokladu, že zadávateľ pozná pomenovanie mutácií, ktoré spolu pári.


Rád by som upriamil vašu pozornosť na internetovú stránku fondu http://www.savethegouldian.net/ venujúceho sa etológii a štúdiu biotopov tohto druhu v Austrálii. Amadina Gouldovej (Gouldian finch) - pre jej zachovanie vo voľnej prírode a pre získavanie ďalších poznatkov z biotopov sú aktivity tohto fondu nenahraditeľné. Jeho činnosť môžete finančne podporiť.

Súčasne by som sa chcel poďakovať pánovi Mikovi Fidlerovi - generálnemu riaditeľovi Save The Gouldian Fund-  za dovolenie zverejňovať poznatky a fotografie z činnosti fondu na ochranu a výskum amadín Gouldovej – STGF.


Chcem vyjadriť moje poďakovanie svetovo uznávanému veterinárovi Dr. Robovi Marshallovi za súhlas so zverejňovaním jeho poznatkov z veterinárnej problematiky a z behaviorálnych štúdií. Návšteva jeho stránok http://www.birdhealth.com.au/ Vám určite pomôže utvoriť si ucelenejší obraz o jeho prínose v chove exotických vtákov.


Moje poďakovanie patrí tiež kolegom a priateľom, ktorí pomáhajú tvoriť túto stránku a ktorí budú odpovedať na Vaše otázky vo fóre.

Verím, že informácie na tejto stránke Vás zaujmú a pomôžu Vám, aby ste v chove dosiahli dobré výsledky. Ste vítaní v diskusnom fóre, kde sa môžete pýtať, debatovať na témy, ktoré vás zaujímajú a otvárať nové pohľady. V časti diskusného fóra venujúceho sa veterinárnej problematike a genetike vám budú odpovedať odborníci.

  Marek Buranský

 

 Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu