amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Veterinárna medicína alebo veterinárne lekárstvo alebo veterinárstvo alebo zverolekárstvo je vedný odbor zaoberajúci sa chorobnosťou a liečením zvierat, hygienickou neškodnosťou potravín a surovín živočíšneho pôvodu.


Domestikácia exotického vtáctva so sebou nesie okrem potešenia pre chovateľov i mnohé riziká. Jedným z nich je i vyšší výskyt ochorení ako vo voľnej prírode. Vtáky chované v zajatí sú oproti vtákom vo voľnej prírode sústredené na pomerne malej ploche, kde sa darí rôznym chorobám. Nemusí to však byť len zlou zoohygienou, ale i tým, že exotické vtáky sa počas svojho vývoja stretli s chorobami, na ktoré sa ich imunitný systém adaptoval a na ktoré sa čiastočne prispôsobila aj ich genetická výbava. V chovoch v zajatí sa však stretávajú s chorobami, ktoré predtým ich imunitný systém nepoznal, a čo je ešte horšie, genetické prispôsobenie sa trvá pomerne dlhú dobu. Domestikácia exotického vtáctva z tejto doby však zaberá len nepatrnú časť. Preto je potrebné, aby sa chorobám v chovoch venovala zvýšená pozornosť.

Diagnostika pri chorobách exotického vtáctva je v mnohých prípadoch veľmi obtiažna a príčinu uhynutia často definitívne stanoví až dôkladná pitva s následným histopatologickým, parazitologickým a mikrobiologickým vyšetrením. Aj keď je postihnutý len jeden vták, môže ísť o problém v celom chove a je nutné ho potom riešiť plošne. Pri pitve je možné zistiť i chronické ochorenia, ktoré sa v chove nachádzajú a ktoré v plnej sile prepuknú až pri nejakom probléme. Preto nie je dobré, ak chovateľ podceňuje náhly úhyn čo i len jediného vtáka. V chovoch a to najmä tých väčších, je vysoké riziko, že pri ochorení jednotlivca sa rýchle môže nakaziť celý chov.


V jednotlivých podkapitolách sa budeme teda podrobnejšie venovať rôznym chorobám, ale najmä prevencii a zoohygiene, ktoré pokladám pri chove drobných spevavcov za maximálne dôležité.

Veterina
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu