amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Neúplná dominancia - autozomálna(neviazaná na pohlavie)

Autozomálna dedičnosť - nezáleží na pohlaví rodičov
(gény pre popisované znaky sa nenachádzajú na pohlavných chromozómoch).
V príkladoch a definícii ide o jej teoretické objasnenie, netýka sa to konkrétneho druhu vtákov

Neúplná dominancia

Alely sa rovnako podieľajú na prejave daného znaku. Mutačný gén sa vo fenotype čiastočne prejaví proti nezmutovanému, takže stačí prítomnosť len jedného zmutovaného génu, aby sa mutácie prejavili, získame však len akýsi prechodný fenotyp. Takýto jedinec je jednofaktorový - SF. Aby sa mutácia prejavila úplne a sú potrebné oba zmutované gény - takého jedinca nazývame dvojfaktorový (DF).

Monohybridné kríženie s neúplnou dominanciou

Červená (nezmutovaná) AA
Žltá (zmutovaná) aa
Pri neúplnej dominancii krížením červenej (nezmutovanej) a žltej (zmutovanej) sme dostali všetkých potomkov uniformných. Keďže pri neúplnej dominancii sa prejavia čiastočne obe alely génu, získavame potomkov s medzifarbou, teda fenotypovo oranžové (červená x žltá = oranžová). I keď je fenotyp oranžový, potomstvo nesie genetickú informáciu pre červenú aj žltú farbu, ktorá sa prejaví krížením v generácii F2.

Krížením potomkov z generácie F1 „Aa“ – teda fenotypovo oranžových, nesúcich vlohy pre červenú a žltú farbu (jednofaktoroví SF) sa tieto vlohy prejavia v potomstve F2. V prípade neúplnej dominancie pri sledovaní jedného znaku sú fenotypové štiepne pomery jedincov v F2 generácii zhodné s genotypovým štiepnym pomerom 1 : 2 : 1.

Fenotyp rodičov z F1 je oranžový
Genotyp: Aa


V generácii F2 sme teda dostali jedincov, ktorí nesú znaky pôvodnej rodičovskej generácie, sú teda žlté DF a červené DF, ako i jedincov, ktorí nesú zmiešané znaky oboch rodičov SF. Z „medziformy“  z generácie F1 teda získavame čisté formy z P generácie F1.
Aby v potomstve bol jedinec nesúci mutačný znak (SF) stačí, aby aspoň jeden z jeho rodičov bol nositeľom aspoň jedného zmutovaného génu (SF). Rodič môže byť nositeľom 2 zmutovaných génov DF a potom dostávame iné pomery v sfarbení potomstva. Prípadne obaja rodičia môžu byť nositeľmi zmutovaného aj nezmutovaného génu. Možnosti párenia a dosiahnuté potomstvo:


Genetika / Základy genetiky / Neúplne dominantná dedičnosť /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu