amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Odoberanie vajíčok a ich následná inkubácia

Odchov lutino a albino mutácie.

V posledných rokoch sa do popredia dostáva chov lutino a albino amadín Gouldovej...

Ino mutácia u amadín Gouldovej II.

...Ino mutácia je mutácia, pri ktorej dochádza k strate tmavých pigmentov (eumelanín, pheomelanín), vtáky majú vo fenotype červené oči...

Fotografovanie vtákov v zajatí

 

Sfarbenie hláv a zobáka u amadín Gouldovej

Máme dočinenia s dvomi typmi peria. Perie červenohlavých a žltohlavých vtákov je iné ako perie čiernohlavých...

Reintrodukcia amadín Gouldovej

Reintrodukcia AG do pôvodných biotopov

Vnútrodruhová variabilita: druh alebo poddruh?

RNDr. Jaroslav Marec - Smolenice.  Jedince toho istého druhu tvoria  v prírode tzv. miestne populácie, ktoré môžeme chápať rôzne široko, v podstate sú to však vždy voľne sa páriace súbory jedincov na tom istom území. Súbor populácií tvorí druh. V literatúre sa stretávame s množstvom definícií druhu...

Prečo v chovoch používať rošty

Vtáky chované v zajatí sú oproti vtákom vo voľnej prírode sústredené na pomerne malej ploche, kde sa darí rôznym chorobám. Nemusí to však byť len zlou zoohygienou, ale i tým, že exotické vtáky sa počas svojho vývoja stretli s chorobami, na ktoré sa ich imunitný systém adaptoval a na ktoré sa čiastočne prispôsobila aj ich genetická výbava. V chovoch v zajatí sa však stretávajú s chorobami, ktoré predtým ich imunitný systém nepoznal, a čo je ešte horšie, genetické prispôsobenie sa trvá pomerne dlhú dobu...

CITREX

CITREX - selektívny organický antimikrobiálny komplex. 

Pravideľné sčítanie amadín Gouldovej 2009

Počas prvého septembrového týždňa prebehlo druhé výročné sčítanie amadín Gouldovej v STGF (The Save The Gouldian Fund - Fond na záchranu amadín Gouldovej) vo výskumnej oblasti okolo Wyndhamu, nachádzajúcej sa na východe od regiónu Kimberley v Západnej Austrálii....

Úvod do genetiky

Znalosť genetiky má nezastupiteľnú úlohu z hľadiska chovu exotických vtá­kov. Posúva chovateľstvo do „vyšších" úrov­ní, tým nemyslím len v chove mutácií, kde sa využíva najviac, ale i pre udržanie čistých prírodných populácií. Genetická informá­cia, ktorú odovzdávajú rodičia potomkom, má svoje korene vo fylogenéze - vývoji druhu, avšak pre ontogenézu - vývoj jedin­ca - zohrávajú nemenej dôležitú úlohu i tzv. realizačné činitele (vplyv prostredia, stravy...), ktoré s genetickými predispozíci-ami dokážu synergickým efektom vytvoriť konkrétny fenotyp - vzhľad jedinca. Chov exotických vtákov v posledných desaťroči­

Tráviaci trakt spevavcov

Spevavce: Ich potrava je trávená chemicky (bez pomoci symbiotických baktérií), následne sa živiny  vstrebávajú v tenkom čreve. O spevavcoch sa predpokladá, že nemajú permanentnú črevnú flóru. Pri vykonávaní mikroskopického vyšetrenia vzoriek trusu od zdravých zvierat sa neobjavili žiadne baktérie ani iné organizmy. Aeróbna kultivácia zo vzorky trusu tiež nepotvrdila žiadne baktérie. Je všeobecne známe, že spevavce sú evolučne najmladšími a najvyspelejšími vtákmi. Ich malá veľkosť a rýchly metabolizmus (o 65% rýchlejší ako u nespevavcov) im umožnili vydobyť si dominantné miesto, čo sa týka  počtu druhov vo svete vtákov.

Humac natur

V chovoch exotických vtákov používame rôzne prípravky, ktoré majú chovateľovi uľahčiť prácu a chovaným zverencom prospieť v ich živote v zajatí. Vtáky v prírode prijímajú najmä polozrelé semená či orechy alebo rôzne bobule. Časť z toho vieme vtákom poskytnúť, časť vieme nahradiť nakličovaním alebo máčaním zŕn, ktoré sa tak viac približujú zložením, ako i konzistenciou prirodzenej strave. Vtáky v chovoch sú oproti prírode umiestnené na malých plochách, ktoré majú za následok vyšší výskyt ochorení. Choroby, či už spôsobené parazitmi, baktériami alebo vírusmi sa snažíme potláčať liečivami a vtákov dopovať vitamínmi. Keďže vtáky v zajatí sú náchylnejšie na ochorenia ako vtáky vo voľnej prírode,  je tendencia udržiavať chovné zariadenie

Nakličovanie semien a alternatívny postup

Podávanie len suchých semien je pre exotické vtáky v podstate neprirodzené. S takouto potravou sa vo voľnej prírode prakticky nestretnú a preto je namieste, ak chovateľ tento fakt eliminuje podávaním potravy, ktorá aspoň čiastočne nahrádza prirodzené zdroje ich obživy. Možností je niekoľko: – podávanie polozrelých semien, v sezóne čerstvých, mimo sezóny správnym postupom zmrazených, – podávanie naklíčených semien, – podávanie máčaných semien, – podávanie varených semien, - podávanie suchých semien, ktoré sú alternatívne obohatené o látky, aké obsahujú naklíčené semená....
Články
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu