amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Odchov lutino a albino mutácie.

V posledných rokoch sa do popredia
dostáva chov lutino a albino amadín
Gouldovej...

1) Lutino a albino mutácia amadín Gouldovej. - 28-34 new upr.pdf

Články / Odchov lutino a albino mutácie. /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu