amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

amadina Gouldovej - chov v zajatí

Chovateľ by sa mal vždy snažiť čo najviac rešpektovať životné podmienky vtákov, v ktorých žijú vo voľnej prírode a na ktoré sú fylogeneticky uspôsobené. Znalosť ich prirodzených biotopov a etológie je do značnej miery determinujúcim faktorom ich úspešného odchovu v zajatí. I keď dnes  amadiny Gouldovej považujeme za domestikované vtáky, ich genetická výbava a inštinkty sú úzko prepojené s miestom, kde sa prirodzene po státisíce rokov vyvíjali.
 
Exotické vtáky, ako aj iné zdomácnené zvieratá, ľudstvo chová už celé generácie. Zo začiatku vychádzal chov z etológie, teda z empirického pozorovania zvierat v prírode, čomu bol prispôsobený aj ich chov v zajatí. Postupom času sa však objavovali technológie chovu, ktoré sa snažili chov uľahčiť najmä pre chovateľa a mnoho krát za zabúdalo na prirodzené potreby zvierat. 

Podľa môjho názoru, ak je možnosť priblížiť sa potravou, pitnou vodou, technológiou chovu, zoohygienickými podmienkami, ako i ďalšími činiteľmi k čo najprírodnejším podmienkam, tak je vhodné ich zvoliť. 

V ďalších kapitolách tohto menu ponúknem môj pohľad na chov amadín Gouldovej, ktorý mám dlhé roky odskúšaný.


Chov v zajatí
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu