amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

amadina Gouldovej- mimochovná sezóna

Mimochovná sezóna

Nikdy by nás nemalo zvádzať, aby sme nechali chovné páry hniezdiť viac ako 3x za sezónu. V ideálnom prípade umožníme páru len dve hniezdenia, a to najmä vtedy, ak je počet odchovaných mláďat uspokojivý. Osobne si myslím, že odchovať od jedného páru 10 mláďat počas chovnej sezóny je postačujúce. V opačnom prípade môže prísť k vysileniu vtákov, najmä samičiek. U mňa sú v chove zaradené aj 5 rokov staré samičky, ktoré bez problémov odchovávajú mláďatá a kvalita znášok je dobrá, o čom svedčí najmä vysoká oplodnenosť. Mal som v chove zaradené už i 6 ročné samičky s uspokojivým výsledkom. Ešte zaujímavejšia situácia je u samčekov. V chove som mal zaradeného samčeka (zelený pastel), ktorý mal krúžok 00, teda bol vyliahnutý v roku 2000, počas celého života nevynechal ani jednu chovnú sezónu a ešte v roku 2011 bol zaradený do chovu so 4 ročnou samičkou, s ktorou úspešne vychoval 9 mláďat. Po chovnej sezóne v máji 2011 však uhynul. Dožil sa teda 11 rokov, počas ktorých bol plodný, v dokonalej kondícii a oplodnenosť vajíčok aj v jeho vysokom veku dosahovala cca 90 %. Je mi jasné, že je to skôr výnimka, no na tomto príklade som chcel poukázať ako dobré zaobchádzanie a nevysiľovanie vtákov vedie k ich dlhovekosti a kondícii.

Mimochovnú sezónu by sme tiež mohli nazvať obdobím zníženej aktivity a intenzity chovu. Ide o akýsi útlm v porovnaní s chovnou sezónou, kedy všetky procesy prebiehali rýchlo a intenzívne. Ani v mimochovnej sezóne nie je však úplný pokoj. Prebieha tu viacero pochodov, ktoré keď chovateľ zanedbá, prejavia sa na kvalite chovnej sezóny. Asi želaním každého chovateľa je odchov mláďat. Nemyslím tým nijakú komerciu, ale proste dostať sa v chove tak ďaleko, že sa podarí úspešný odchov, z ktorého vzídu zdravé mláďatá. V mimochovnej sezóne sa preto musíme sústrediť na to, aby si vtáky oddýchli, ale aby sa tiež dostali do dobrej kondície, teda aby boli schopné odchovu. V tomto období sa musíme zamerať najmä na:

- preperovanie chovných párov
- preperovanie osamostatnených mláďat
- udržanie kondície chovných párov (strava, teplota, bezstresové podmienky)
- preperenie, selekcia a výber mláďat vhodných do chovu
- v prípade nutnosti preliečime celý chov
- dezinfekcia chovného zariadenia

Začiatok mimochovnej sezóny

Začína sa prakticky ukončením chovnej sezóny. I keď za určitých okolností môžu tieto dva procesy v chovnom zariadení prebiehať súčasne. Teda časť vtákov oddychuje a časť hniezdi. Ideálne je však ak sú mimochovná sezóna a chovná sezóna úplne oddelené a v chovnom zariadení tak dominuje úplne rozdielny režim. U nás sa zvyčajne za začiatok mimochovnej sezóny považuje apríl a koniec v  septembri, ktorý končí akousi jednomesačnou prípravkou na chovnú sezónu. Pri dnešných podmienkach techniky nie je problém vtákom v chovnej sezóne predĺžiť deň, a keďže sa v tomto období kúri, tak je i teplota a vlhkosť v stabilnom režime. V lete, teda v mimochovnej sezóne však také stabilné podmienky nie sú a výkyvy sú oveľa výraznejšie. V tomto období, teda v období absencie pohlavnej aktivity samičky nie sú na veľké výkyvy teplôt tak citlivé.  

Ako teda začneme s mimochovnou sezónou? Je to presný opak začiatku chovnej sezóny. Vtáky prestávame kŕmiť vysoko výživnou potravou, ako je napríklad čerstvá vaječná zmes, naklíčené zrno či semená v mliečnej a voskovej zrelosti. Samozrejme odstránime hniezdne búdky ak páry zostávajú počas celého roka v chovných klietkach. Spomenuté krmivo a poskytnuté búdky slúžili ako stimulant k vysokej pohlavnej aktivite. Ak tieto prostriedky odstránime, utlmíme tým a v konečnom dôsledku aj zastavíme chuť vtákov na hniezdenie.

Čerstvá vaječná zmes

Stravu bohatú na proteíny podávam vtákom aj počas mimochovnej sezóny. U chovných párov je to cca 1 - 2x do týždňa v malom množstve. Odstaveným preperujúcim mláďatám ju podávam denne až pokiaľ úplne nepreperia. Pri podávaní čerstvej vaječnej miešaniny je potrebné voliť také množstvo, aby neprišlo k pretučneniu vtákov a to najmä samčekov. Tučnota, najmä u samčekov, by mohla mať za následok neoplodnenosť vajíčok počas chovnej sezóny. Tučné vtáky, a to ako samčeky, tak i samičky, často krát úplne strácajú záujem o hniezdenie a chovná sezóna sa u takýchto párov buď výrazne posunie, alebo sa ani nezačne. Čerstvou vaječnou miešaninou začínam chovné páry kŕmiť pravidelne až pred začatím chovnej sezóny. Aj keď veľa vtákov odmieta kŕmiť mláďatá čerstvou vaječnou zmesou, pri preperovaní alebo v mimochovnej sezóne ňou zvyčajne nepohrdnú.

Priemyselná vaječná zmes

Ako som už uviedol v kapitole o chovnej sezóne, v kŕmitkách, ktoré sú zavesené z vonku mriežky, vtákom podávam priemyselnú vaječnú zmes, ktorú majú k dispozícii počas celého roka. Neprichádza tak k radikálnej zmene potravy pri prechode z jednej sezóny do druhej, čo by mohlo u vtákov spôsobiť stres alebo i zažívacie problémy.

Minerálne látky

Počas celého roka majú všetky vtáky sústavne k dispozícii grit, clay bloc – íl, sépiovú kosť ako i drevné uhlie vyrábané špeciálne pre vtáky. Minerálne látky sú pre preperujúce vtáky veľmi dôležité. Ich dôležitosť nespočíva len v účasti na tvorbe peria, ale sú využívané v tráviacom trakte na spracovanie potravy, najmä vo svalnatom žalúdku. Prakticky nikdy nevolím podávanie minerálnych látok do pitnej vody. Minerálne látky sú k dispozícii len v tuhej forme a vtáky si majú možnosť samostatne regulovať ich príjem. Používam grit, a to aj s kúskami drvených lastúr od viacerých výrobcov.

Krmivo
 
Vtáky, a to najmä preperujúce mláďatá musia mať vždy k dispozícii dostatok suchých  semien – teda kŕmim ad libitum (k dispozícii je vždy viac krmiva, ako vtáky za deň spotrebujú). Používam najmä priemyselne vyrábanú zmes DELI NATURE 84 – pre austrálske exoty alebo DELI NATURE 56. Tieto zmesi ešte obohacujem o 30 % ich hmotnosti o lesknicu. Podiel lesknice v kŕmnej zmesi teda predstavuje cca 50 % z celkového objemu podávaného suchého zrna. S podávaním naklíčeného zrna som prakticky prestal, keďže často hrozí, že sa v ňom namnožia kvasinky či plesne, alebo nejaký druh baktérií. To môže mať za následok zažívacie problémy, až úhyn vtákov. Lepšou alternatívou je podávať varené zrno, ktoré namočíme na cca 12 hodín, prepláchneme, zalejeme vodou a po privedení do varu varíme asi 3 minúty. Uvarené zrno prelejeme na sitko, aby úplne odtiekla prebytočná voda, necháme vychladnúť a „polosuchú“ zmes môžeme podávať vtákom. Večer neskonzumované zvyšky odstránime. Najmä u preperujúcich mláďat je vhodné podávať senegalské proso v klasoch, a to ako suché, tak v mliečnej ako aj vo voskovej zrelosti. Podávaním senegalského prosa v klasoch vtákom nie len že poskytneme dobrý zdroj potravy, ale ich aj zamestnáme vyberaním semien z klasu, čo sa najviac podobá na prijímanie potravy vo voľnej prírode.

Teplota a vlhkosť

Keďže u nás zvyčajne mimochovná sezóna prebieha v lete, nie je prakticky problém s teplotou v chovnom zariadení, občas aj v lete prídu studené dni. V tomto období by som najmä pre preperujúce mláďatá odporúčal zabezpečiť teplotu aspoň 22 °C, inak hrozí zastavenie preperovania a pri zoslabnutom organizme veľmi často aj úhyn, najmä pri mutáciách. Relatívnu vlhkosť vzduchu v tomto období len ťažko ovplyvníme. Ak však niekto chová vtáky v nevhodnom prostredí, napríklad v pivničných priestoroch, je nutné zabezpečiť zníženie relatívnej vzdušnej vlhkosti pod 60 %, alobo aspoň pod 70 %. Dá sa to pomocou priemyselných odvlhčovačov. Prípravky pre domácnosť prakticky nezaberajú alebo majú len minimálny účinok. Pri vysokej relatívnej vzdušnej vlhkosti, teda nad 70 %, hrozí zhoršený celkový zdravotný stav vtákov, prichádza k výraznému diskomfortu, a to najmä pri nízkych teplotách. Vtáky v takomto prípade často trpia roztočovou nákazou, zažívací ako aj dýchací systém môžu mať napadnutý candidózou alebo aspergilózou či inými ochoreniami. Všetky tieto problémy, ak ich neriešime, vedú k slabej chovnej sezóne, nedopereniu mláďat a ďalším dôsledkom.

Umiestnenie vtákov počas mimochovnej sezóny

Je niekoľko možností ako postupovať. Ak je chovateľské zariadenie dostatočne veľké, tak je možné chovné páry umiestniť do preletovacích voliér alebo veľkých klietok, aby sa „vylietali“. Prospieva to ich celkovej kondícii, vtáky menej tučnejú a počas tohto obdobia sa „obnovuje“ socializácia s vlastným druhom. Ak je to možné, je dobré oddeliť samčeky od samičiek a nechať obe pohlavia v tomto období oddelené. Neprichádza tak k prípadnej pohlavnej aktivite a oddych ako aj preperovanie prebiehajú zvyčajne bezproblémovejšie. Ak to však veľkosť chovného zariadenia neumožňuje, nechávame chovné páry v chovných klietkach, len im upravíme stravu tak, aby netučneli a aby mali dostatok komfortu a pokoja kvôli oddychu. Mladé vyletené vtáky v každom prípade umiesťujeme do preletovacích klietok, a to nie len kvôli možnosti dobrého preletu, ale aj socializácii s vlastným druhom, ktorú netreba podceňovať. Je vhodné do takejto klietky umiestniť aj niekoľko kusov dospelých vtákov, aby pôsobili ako „učitelia“ pre mláďatá. Mladým vtákom počas tohto obdobia poskytujeme maximálnu starostlivosť.

Preperovanie

Preperovanie u amadín Gouldovej je fylogeneticky – vývojom druhu, prísne naviazané na podmienky v jej pôvodnom biotope. Ani chov niekoľkých desiatok generácií v zajatí na tom teda nič nezmenil. Adaptácia na prostredie pôvodného biotopu sa premietla do jej genetickej výbavy. Ak má byť každý chov úspešný, musí vychádzať zo znalostí etológie v pôvodných biotopoch konkrétneho chovaného druhu. Ak amadiny Gouldovej majú vplyvy pôvodného biotopu zakódované do genetickej výbavy, neostáva nám nič iné, len sa s týmto prostredím a okolnosťami zoznámiť, pochopiť ich účinok a aplikovať do chovu v zajatí. Chovatelia si určite už všimli, že poznáme akoby 3 základné typy preperovania u amadín Gouldovej:
 
1.)    „normálne“ preperovanie, ktoré trvá cca 2 - 3 mesiace a nie je sprevádzané žiadnymi extrémnymi udalosťami. Najmä mladé vtáky, i keď pomaly, ale predsa len preperia do šatu dospelých bez výraznejšej ujmy.

2.)     rýchle – komprimované preperovanie, ktoré trvá 4 až 6 týždňov a vtáky sú schopné sa za toto pomerne krátke obdobie preperiť z peria mláďat do peria dospelých vtákov. Stáva sa to pri vytvorení super optimálnych podmienok, a to ako po stránke potravy, tak i zoohygieny a režimu chovného zariadenia.

3.)    pomalé alebo zastavené preperovanie, ktoré je nočnou morou asi pre každého chovateľa amadín Gouldovej. Ak nie sú podmienky na preperovanie vhodné alebo prichádza k stresovým situáciám a preperovanie sa zastaví, zvyčajne nepomôže žiadna zázračná medicína. Proste si treba počkať na ďalší rok a zvyčajne sa tento problém odstráni.

Aby sme sa v chovoch vyhli problémom s preperovaním, asi nám neostáva nič iné, len sa vyhnúť takým situáciám, ktoré by vtáky vnímali ako nepohodu a „pre istotu“ by ostali v perí nedospelých jedincov, keďže ich „vnútorný program“ by preperovanie považoval za prílišné riziko. Možno sa to na prvý pohľad zdá ako zjednodušenie, ale v konečnom dôsledku to má vnútornú logiku. V areály života divo žijúcej populácie sú v dobe preperovania: nočné teploty cca 19 °C na začiatku preperovania, v dobe, keď ešte nie je preperovanie intenzívne sú okolo 15 °C, ale stúpajú a v čase intenzívneho preperovania sú nad 20 °C a denné teploty sú v tomto období v priemere 35 °C. Netvrdím, že máme v chovných zariadeniach udržiavať také vysoké teploty, ako sú denné teploty v ich biotopoch, musíme ich však brať do úvahy a nevystavovať vtáky prílišnému chladu. Ani relatívne nízke teploty v určitom období by nemali nikoho nabádať k tomu, aby sa k nim uchyľoval. V chovoch v zajatí, máme vtáky mutačné a často silne poznačené inbreeding - om. Takéto vtáky sú pri preperovaní obzvlášť citlivé. Aby bolo preperovanie dokončené včas a úplne, je potrebné začať a ukončiť chovnú sezónu v takom čase, aby vtáky buď preperili ešte počas zimných vykurovaných mesiacov alebo aby začali preperovanie až na začiatku leta, keď je vyšší predpoklad na dostatočnú teplotu. Je potrebné podávať počas tohto obdobia dostatok nutrične bohatej potravy, ako je napríklad vaječná zmes, taktiež treba oddeliť preperené vtáky od nepreperených, aby boli lepšie pripravené na chovnú sezónu, a aby zbytočne nepriberali na váhe konzumovaním vysoko výživnej potravy a eliminovať stresujúce vplyvy a zabezpečiť pokoj. Zastavené preperovanie môže spôsobiť preplnenie klietky, a tým spôsobený stres, nedostatočná hygiena, málo nutrične bohatá potrava či chýbajúce minerály a vitamíny. Dospelé vtáky začínajú preperovať ku koncu chovnej sezóny, zvyčajne v marci až apríli. Proces nahradzovania peria odčerpáva veľké množstvo energie. Je to obdobie stresu a odolnosť voči bakteriálnym chorobám je veľmi nízka. Výdaj minerálov a proteínov je vysoký. Musíme vykonať všetko preto, aby sme znížili stres a poskytli vtákom dostatok potravy bohatej na proteíny, minerály a dostatočné množstvo vitamínov. Veľký úhyn môže v tomto období nastať najmä u mladých jedincov, ktorí sa preperujú do šatu dospelých po prvýkrát. Je to spôsobené najmä podávaním nesprávnej potravy a nízkou teplotou v chovnom zariadení. Stravu bohatú na proteíny musíme podávať denne až do ukončenia preperovania.

Prevencia a liečba v mimochovnej sezóne

Bez príznakov ochorenia alebo určenia diagnózy nepodávame žiadne liečivá. V chovnom zariadení dodržiavame prísny bezstresový režim. Potrebnou a cielenou liečebnou metódou pripravujeme amadiny Gouldovej na budúcu chovnú sezónu. V tomto štádiu by som odporúčal úzku spoluprácu s veterinárnym lekárom. Po chovnej sezóne, ako aj mesiac pred ňou, by som odporúčal vykonať rozbor trusu na prítomnosť parazitov, baktérií či kvasiniek. V prípade potreby je potrebné zahájiť cielenú liečbu. Ak by sa nevykonala hrozí, že vtáky dobre nepreperia a nenaberú silu na chovnú sezónu alebo môže choroba, ktorá je v latentnom štádiu prepuknúť v plnej forme na začiatku chovnej sezóny. Týmto by sme prišli o odchov. Počas mimochovnej sezóny by som odporúčal vykonať liečenie proti roztočom sternostoma tracheacolum prípravkom S76, SCAT - om či iným vhodným antiparazitikom. Do pitnej vody je vhodné pridávať prípravky na jej okyslenie, ktoré utlmuje množenie baktérií a týmto chránime tráviaci trakt. Mladé odstavené amadiny Gouldovej majú slabú odolnosť voči chorobám. Ak je potrebné nasadiť liečbu, vždy volíme v prvom rade prípravky na báze síry – sulfo,... až potom širokospektrálne ATB. Cieľom chovateľa by malo byť vychovať silné jedince odolné voči chorobám. Čím viac liečiv a umelých preparátov sa v chove používa, tým je tento cieľ menej dosiahnuteľný. V prípade, že sú na chov amadín Gouldovej používané aj pestúnky japonské, odporúčal by som dať urobiť vyšetrenie na Cochlosomozu, ktorá sa často vyskytuje v ich tráviacom trakte. Toto ochorenie, voči ktorému sú pestúnky prakticky imúnne, býva príčinou ochorení mladých samičiek amadín Gouldovej. Liečba spočíva v podávaní prípravku Ronidazole (Ronivet - S) v množstve 1,5 g (1l pitnej vody po dobu 7 dní).  

Doplnky potravy

Mimochovná sezóna je aj sezónou regenerácie organizmu vtákov, pretože počas nej prebieha preperovanie mláďat ako aj chovných párov. Okrem štandardnej potravy je vhodné najmä u mláďat voliť aj doplnky potravy, ktoré im pomôžu stimulovať imunitný systém a udržať si celkovú dobrú kondíciu. Ako som už uviedol v kapitole „chovná sezóna“, nie som zástancom podávania syntetických vitamínov či doplnkov potravy, ale občas sa im nevyhneme, a preto aj tu spomeniem tie, s ktorými mám dobré skúsenosti, a ktoré pomáhajú najmä mladým vtákom prekonať obdobie prvého preperovania.

VIGOSINE Je to prirodzená kombinácia z rastlinných výťažkov upravujúca hlavné metabolické funkcie. Zlepšuje využitie zdrojov energie bunkami a napomáha rastu. Mám s týmto prípravkom dobré skúsenosti, mláďatá lepšie preperujú a sú menej náchylné na stres a choroby. Dávkovanie 1 - 2 ml/1l pitnej vody pri preperovaní mláďat ho podávam 2 - 3x do týždňa. Je možné ho v originálnom balení zakúpiť u veterinárov. Cena 1l balenia je cca 15 ,- €

COMPLEJO B Prípravok, ktorého zloženie je skutočným komplexom vitamínov skupiny B vrátane vitamínu B15, ktorého význam spočíva vo funkcii transmetylačnej, a je tiež ochranným faktorom tkanivového dýchania. Vitamíny obsiahnuté v tomto prípravku zasahujú v takom množstve funkcií vo zvieracej fyziológii, že len ťažko môžeme nájsť orgánovú funkciu, ktorá nevyžaduje niektorý z týchto vitamínov. U vtákov má vplyv na zlepšenie reprodukčných ukazovateľov, zlepšuje parametre znášky. Dávkovanie - 2 ml/1l pitnej vody. Ja tento prípravok miešam do pitnej vody spolu s prípravkom VIGOSINE a táto kombinácia sa mi osvedčila ako “životobudič“. Vtáky majú na tieto prípravky pozitívnu reakciu v zmysle celkovej kondície, skorého nástupu do chovnej kondície a dobrého preperovania. Dá sa zakúpiť u veterinárnych lekárov, cena cca 25 ,- € za 1l.

PROMOTOR Prípravok obsahuje všetky základné vitamíny a aminokyseliny, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie organizmu. Obsahuje všetky vitamíny a aminokyseliny rozpustné vo vode. Lieči nedostatky a poruchy vo výžive, obdobie stresu, uľahčuje preperovanie, je vhodný pri podvýžive a rekonvalescencii najmä po podávaní antibiotík, zlepšuje plodnosť a konverziu - využitie živín v období reprodukcie. Dávkovanie, ktoré používam – 1 - 2 ml/1l pitnej vody po dobu 5 dní v mesiaci. Nikdy ho nepodávam kŕmiacim rodičom. Po prvýkrát ho podávam až osamostatneným mláďatám. Je možné ho zakúpiť v originálnom balení u veterinárnych lekárov, cena cca 15 ,- € /1l.

Pri všetkých týchto prípravkoch by som odporúčal dodržiavať zásadu, podľa ktorej sa riadim aj ja: prípravky miešať do pitnej vody vždy ráno, večer vyliať, napájačky vypláchnuť a ráno podať čerstvý roztok.

Antiparazitikum – liečba sternostoma tracheacolum

Asi každý chovateľ amadín Gouldovej sa už stretol s roztočmi vo vzdušných vakoch, a to najmä pri preperovaní mladých vtákov, ale i pri dospelých vtákoch, najmä ak chovateľ nechcel pristúpiť k liečbe počas chovnej sezóny.

S76 – antiparazitikum. Tento prípravok vo svojom chove používam už cca 4 roky a som s ním maximálne spokojný. Prípravok S76 je určený pre vtáky v ich hocijakom životnom cykle. Je teda možné ho podávať aj kŕmiacim rodičom za predpokladu správneho dávkovania. Jeho aplikácia je veľmi pohodlná pre chovateľa a v podstate nestresová pre vtáky. Prípravok S76 je podávaný do pitnej vody v koncentrácii  2,5 ml prípravku S76/1l pitnej vody. Prípravok je vo vode aktívny len 7 – 8 hodín. V krvnom obehu vtákov sa drží 24 – 48 hodín po podaní. Preto je potrebná aplikácia 2 dní v týždni po dobu troch po sebe idúcich týždňov, čím sa zabezpečí likvidácia celého životného cyklu roztočov. Spomenutý prípravok likviduje roztoče, oblé červy ako aj vonkajšie parazity. Nie je účinný na pásomnice. Nemá teda vplyv na dospelé vtáky, mláďatá ani na vajíčka – oplodnenosť. Samozrejme pri dodržaní predpísanej koncentrácie!

Príprava na chovnú sezónu

Tento proces by mal spočívať v prvom rade v tom, že do chovu vyberáme len silné, zdravé, kondične a geneticky dobre vybavené jedince. Asi 3 - 4 týždne pred zahájením chovnej sezóny by som odporúčal u vybraných vtákov dať urobiť rozbor trusu. V prípade pozitívnych výsledkov na prítomnosť nejakého ochorenia je nutné ihneď zahájiť cielenú liečbu.
Aj keď sú chovné vtáky zdravé alebo aj v prípade rekonvalescencie po podávaní ATB, je dobré posilniť ich pridávaním prípravku, ako je VIGOSINE či vitamínmi AD3. Tieto vitamíny sa ukladajú v pečeni a organizme ako zásoba a chránia organizmus vtákov pred stresom pri nástupe do chovnej sezóny. Sú to však vitamíny rozpustné v tukoch, ktorými možno ľahko predávkovať. Preto by som neodporúčal prekračovať dávky, ktoré určuje výrobca. Cca 2 týždne pred chovnou sezónou môžeme začať podávať výživnejšiu potravu s prídavkom vitamínu E, napríklad v klíčkovom oleji. Podávaním polozrelých semien tráv alebo senegalského prosa vtáky dokonale “naštartujeme“ a po umiestnení do chovných klietok môžeme za optimálnych podmienok očakávať prvé znášky už v priebehu 10 – 14 dní.


Chov v zajatí / Technológia chovu / Mimochovná sezóna /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu