amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

amadina Gouldovej - parazitálne ochorenia

Parazitózy

Kokcidióza

Isospora lacazei (pôvodca u našich vtákoch, ako sú vrany, vrabce, spevavce,...), prípadne Isospora canaria (pôvodca kanáriky). U exotického vtáctva môže spôsobovať značné úhyny. Isospora spp. prekonáva svoj vývojový cyklus výlučne v epitelových bunkách tenkého čreva. Oocysty vylučované trusom dozrievajú vo vonkajšom prostredí vplyvom vlhkosti a tepla v priebehu 2 dní. Ich rozšírenie podporuje aj nedostatočná hygiena v chovnom zariadení, vlhká podstielka v búdkach, vlhká podlaha v chovnom zariadení, preplnenie voliér vtákmi, nedostatočná výživa a znížená odolnosť. Inkubačná doba je 3–5 dní.

Isospora lacazei vyvoláva katarálny až hemoragický zápal tenkého čreva a vedie k úhynu mláďat.

Isospora canaria pri akútnom priebehu tejto infekcie prichádza k apatii, slabosti, vychudnutiu, hnačke, ale aj k smrti vysilením. Konzistencia trusu je vodnatá až hlienovitá, má často zelenú farbu. V dôsledku zničenia črevného epitelu dochádza k sekundárnym vírusovým alebo bakteriálnym infekciám. Táto infekcia postihuje vtáky každého veku a vtáky si voči nej nedokážu vyvinúť dostatočnú odolnosť.

Diagnostikuje sa z trusu, keďže k vylučovaniu oocýst najčastejšie dochádza v popoludňajších hodinách, je potrebné uprednostniť vzorku trusu z času medzi 16–18. hodinou.

Profylaxia: dôkladná hygiena, vysušená podlaha (oocysty zostávajú infekčné v prostredí vyše roka, sú však citlivé na vysychanie), pravidelná dezinfekcia, ochrana napájačiek pred trusom, pravidelná sterilizácia kúpeľničiek, zamedzenie prístupu hmyzu, keďže tento môže oocysty prenášať.


Kochlozomóza - Cochlosoma spp.


Pre amadiny Gouldovej predstavuje závažnú protozoálnu infekciu. Ide o bičíkovce, ktoré parazitujú v tenkom čreve astrildovitých vtákov. Prenášateľmi sú latentne infikované japonské pestúnky, ktoré môžu in­fikovať mláďatá v búdkach. Mláďatá v búdkach a práve vyle­tené mladé vtáky trpia zapáchajúcou, vodnatou hnačkou a spomalením rastu. Mladé vtáky sa väčšinou zdržiavajú apatické a našu­chorené na zemi. V truse vylučujú nestrávené zrná. Časté sú pridružené bakteriálne a kvasinkové infekcie.

Liečba ako pri giardiách.

Profylaxia: Chovy japonských pestúnok treba pred začiatkom znášky preliečiť.


Helmintóza - pásomnice


Pásomnice predstavujú závažný problém pri chove amadín Gouldovej. Ak sú vtáky napadnuté len menej, ich prítomnosť sa nemusí navonok prejaviť. Pri masívnom premnožení však nastáva rapídne vychudnutie vtákov. Pásomnice parazitujúce u vtákov väč­šinou patria k rodom Hymenolepis spp. a Davainea spp. Zatiaľ čo pásomnice rodu Davainea sú dlhé len niekoľko milimetrov, pásomnice ro­du Hymenolepis môžu dosiahnuť značnú veľ­kosť. Rozsah napadnutia pásomníc je u vtákov závislý od množstva zárodkov prijatých s medzihostiteľom. Napadnutia pásomnicami sa vyskytujú častejšie u hmyzožravých vtákov. No pásomnice už boli dokázané aj u zrnožravých (papagáje, astrildy, kurovité vtáky a holu­by). K infekcii dôjde pravdepodobne už v pôvodnej krajine, keďže v našich šírkach chý­bajú vhodní hostitelia.

Klinický obraz: Pri slabej invázii sú príznaky cestodózy málo nápadné, často objavíme pa­razity až pri pitve alebo majiteľ spozoruje, ako vytŕčajú články pásomnice z kloaky, prípadne zistí vajíčka v truse. Pri silnej invázii sú vtá­ky vychudnuté, veľa žerú a pijú, napriek tomu chudnú ďalej. Perie je suché a matné, dochádza k hnačkám a niekedy aj k poruchám CNS a kŕ­čom.


Liečba: Praziquantel (Droncit) lx 10 mg/kg ž. hm. p. o., niklozamid (Mansonil) 20 mg/kg ž. hm. p. o. počas 2–6 dní.


Profylaxia: Hygienické opatrenia: suché podlahy, pretože vajíčka a proglotidy zostávajú vo vlhkom médiu dlho infekčné. Ak je to možné, vyvarovať sa príjmu medzihostiteľov a preventívna liečba pri novoimportovaných vtákoch.

 

Giardióza


Ochorenia spôsobené giardiami sú rozšírené po celom svete u ľudí, cicavcov aj vtákov. Amadiny Gouldovej sú citlivé na toto ochorenie.

Giardie parazitujú v tenkom čre­ve vtákov, kde sa vyskytujú v dvoch formách ako pohyblivé trofozoity a nepohyblivé cysty. K prenosu dochádza perorálne, príjmom infikovaných cýst v krmive a vode znečistenej trusom. Inkubačná doba sa líši podľa stupňa invázie a býva od niekoľkých dní až po viacero týždňov. Častá je pridružená infekcia čreva kvasinkami. Infekciu podporu­je nedostatok vitamínov, minerálov a bielkovín, vysoké teploty prostredia a zle vetrané chov­né zariadenia.


Prejav ochorenia: Apatia, vychudnutie, kašovitá, belavá, zapáchajúca hnačka, strata peria,... V niektorých prípadoch pozorovať intenzívne až nervózne, pretrvávajúce obzobávanie krídiel, ste­hien až nôh, ktoré môže viesť až k sebapoškodeniu. Koža je začervenaná, suchá a šupinatá.

Liečba: Metronidazol 1000-2000 mg/l pitnej vody počas 5–10 dní, dimetridazol (Emtryl) 2000-4000 mg/l pitnej vody po­čas 5–10 dní, karnidazol (Spartrix) 20 mg/kg ž. hm.

Profylaxia: Dôkladné vyčistenie voliér a prís­na dezinfekcia.

 
Veterina / Choroby a liečba / Parazitálne ochorenia /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu