amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Autozomálne recesívna dedičnosť

Autozomálna dedičnosť - nezáleží na pohlaví rodičov
(gény pre popisované znaky sa nenachádzajú na pohlavných chromozómoch).
V príkladoch a definícii ide o jej teoretické objasnenie, netýka sa to konkrétneho druhu vtákov

Recesívna dedičnosť

Recesívny zmutovaný gén sa vo fenotype nedokáže presadiť oproti nezmutovanému. Takže sú potrebné obidva mutačné gény, aby sa mutácia prejavila vo fenotype. Potomstvo môže byť jednofaktorové SF, teda štepí na recesívny znak alebo dvojfaktorové DF, a teda sa prejaví aj vo fenotype.

Monohybridné kríženie s recesívnou dedičnosťou

Červená dominantná (nezmutovaná) AA
Žltá recesívna (zmutovaná) aaPri recesívnej dedičnosti krížením červenej dominantnej (nezmutovanej) a žltej recesívnej (zmutovanej) sme dostali všetkých potomkov uniformných. Keďže pri recesívnej dedičnosti sa prejaví len dominantná alela, získame iba fenotypovo červených potomkov, ktorí sú nositeľmi génu pre žltú recesívnu farbu (štepiteľní), ktorá sa prejaví krížením v generácii F2.
Krížením potomkov z generácie F1 „Aa“ – teda fenotypovo červených, štepiteľných na žltú,  dostávame potomstvo aj v recesívnej zmutovanej farbe. V prípade recesívnej dedičnosti pri sledovaní jedného znaku je fenotypový štiepny pomer jedincov v F2 generácii 3 : 1 a genotypový štiepny pomer 1 : 2 : 1.


Fenotyp rodičov z F1 je červený, štepiteľný na žltú
Genotyp: AaV generácii F2 sme teda dostali jedincov, ktorí nesú znaky pôvodnej rodičovskej generácie, sú teda žlté DF a červené DF, ako i jedincov SF červených štepiteľných na žltú.

Aby v potomstve bol jedinec nesúci mutačný znak musí mať mutačné gény v homozygotnej – dvojfaktorovej konštitúcii DF (čistokrvný). Takže obaja rodičia musia byť nositeľmi aspoň jedného zmutovaného génu (SF). Rodič môže byť nositeľom 2 zmutovaných génov DF, a potom dostávame iné pomery v sfarbení potomstva. Prípadne obaja rodičia môžu byť nositeľmi zmutovaného aj nezmutovaného génu. Možnosti párenia a dosiahnuté potomstvo s mutačným recesívnym znakom:


Genetika / Základy genetiky / Recesívna dedičnosť /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu