amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Lokus génu

Lokus

Je konkrétne miesto, ktoré gén zaujíma na chromozóme. Spôsob  uloženia jednotlivých génov je v molekule DNA pevne daný, takže jeho zmena môže mať vážne dôsledky. Na jednom mieste - lokuse chromozómu sa môže nachádzať vždy len jedna alela určitého génu (napr. farba peria).Keďže organizmy (vrátane vtákov) sú diploidné , ich jadrový genóm tvoria  pári homologických chromozómov, z ktorých každý môže niesť inú (ale aj rovnakú) alelu génu. Hovoríme teda, že jeden lokus obsahuje dve alely, pričom sa myslí to, že sa nachádzajú na dvoch homologických chromozómoch.


Na obrázku je znázornený lokus pre alelu s farbou, ktorý je na homologických chromozómoch umiestnený na rovnakom mieste. Lokus alely (miesto umiestnenia génu) je pre dominantnú červenú farbu umiestnený rovnako, ako lokus alely pre recesívnu žltú. Obdobne je to i u tvarov, lokus alely pre dominantné prúžky je totožný s lokusom alely pre recesívne bodky (tvar).Ak teda aj gén pre červenú farbu zmutoval a stala sa z neho alela pre žltú recesívnu farbu, umiestnenie (lokus) génu je nezmenený. Obdobne je to i pri tvaroch.

Genetika / Pojmy a definície / Lokus génu /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu