amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

amadina Gouldovej- ionizacia vzduchu

Čo sú to ióny ?

Ióny nie sú nič iné ako atómy alebo molekuly, ktoré získali alebo stratili elektrón. Ióny, ktoré elektrón stratili sú kladné a tie, ktoré elektrón získali sú záporné ióny. Ióny vznikajú potom, čo sa elektrón oddelí od neutrálnej molekuly, prípadne atómu.
Vzduch je približne z 78 % tvorený dusíkom, z 21 % kyslíkom a zvyšok predstavujú iné plyny ako oxid uhličitý, vodná para a vzácne plyny. Okrem plynov okolo nás lietajú častice prachu, baktérie, vírusy, spóry plesní, peľové častice atď., ktoré majú vplyv na zdravie naše ako aj na zdravie chovaných zvierat.


Záporné ióny a čistota vzduchu

Ionizátory sa používajú po mnoho rokov k efektívnemu čisteniu vzduchu. Záporné ióny, ktoré produkujú, sa viažu na čiastočky prachu a znečistenia, ktoré sú zvyčajne kladne nabité. Tieto čiastočky sa neutralizujú a padajú na povrch miestnosti. Všeobecne ionizátory sú efektívne pri čistení vzduchu od najmenších častíc, napr. čiastočky obsiahnuté v cigaretovom dyme, pele, sadze, aerosóly a častice menšie ako 0,1 mikrónu. (Priemer vlasu je 30 - 200 mikrónu).

Ako je dôležitá veľkosť záporných iónov ?

Veľmi dôležitá. Len malé záporné ióny môžu byť vdýchnuté a vstrebané do organizmu. Tieto ióny majú pozitívny biologický efekt na naše telo. Ióny, ktoré nemôžu byť vstrebané, ako v prípade väčších zoskupení záporných iónov, fungujú iba ako čističe vzduchu bez akéhokoľvek biologického efektu.
Ióny sú prirodzenou cestou produkované za pomoci kozmických lúčov, bleskov a radónu unikajúceho zo zemskej kôry. Tento proces vzniku iónu je nepretržitý. Za takýchto podmienok môžeme v týchto prostrediach nájsť priemerne štyri tisícky malých záporných iónov na cm3.

Sú malé negatívne ióny kyslíka prospešné pre zdravie ?

Áno, pretože keď dýchame malé (vstrebateľné) negatívne ióny, ich prítomnosť pomáha telu k získaniu jeho vlastnej prirodzenej rovnováhy. Obnovenie prirodzenej telesnej rovnováhy má mnoho výhod:
• prirodzenú detoxikáciu tela
• zlepšenie dýchania vďaka účinnejšej práci bŕv (malé chĺpky v prieduškách). Brvy sú prirodzený čistiaci mechanizmus tela
• väčšiu odolnosť voči prechladnutiu a chrípke
• zlepšenie účinku vitamínu C a B
• uvoľnenie nosových dutín
• posilnenie imunitného systému, normalizáciu hormonálnej nerovnováhy
• zníženie agresivity, depresie a napätia
• zvýšenie vitality

• vplyv na celkovú kondíciu organizmu

Pri inhalovaní malých negatívnych iónov kyslíka nie sú známe žiadne negatívne vedľajšie účinky.

Zničená rovnováha

Rovnováha pozitívnych a negatívnych iónov vo vzduchu je ovplyvnená vplyvmi prostredia rovnako ako organizmus. V čistom, neznečistenom vzduchu v prírode sú pozitívne a negatívne ióny obsiahnuté približne v rovnováhe - pomerom piatich pozitívnych k štyrom negatívnym iónov. Výskumníci zistili, že všetok objem výroby, nevyhnutný pre náš moderný spôsob života, produkuje nadbytok pozitívnych iónov, ktoré porušujú prirodzenú rovnováhu nášho prostredia.

Účinky kladných a záporných iónov

Blízko vodopádu, morských útesov, ihličnatých lesov a po búrke sa môžeme cítiť posilnene a osviežene, keď dýchame vzduch s vysokým počtom malých záporných iónov kyslíka. Sú kladné ióny škodlivé nášmu zdraviu? Lekárske výskumy dokazujú, že inhalovanie veľkého množstva kladných iónov môže byť škodlivé nášmu zdraviu. Vdychovaním sa ióny dostanú do krvi a do organizmu, kde môžu spúšťať rôzne nepriaznivé reakcie, ako je napríklad zvýšené uvoľňovanie serotonínu a histamínu.


Čističky vzduchu s ionizátormi

Ionizácia alebo tvorba záporných iónov býva nazývaná ako "búrkový efekt". Je veľmi dobre známe, že pred búrkou sa zvieratá a niektorí ľudia cítia nervózni, ustráchaní a podráždení. Avšak po búrke cítia upokojenie. Väčšina ľudí nedokáže popísať tento znovunadobudnutý pocit pohody, ale aj tu existuje logické vysvetlenie. Všetko toto sa deje vplyvom záporných iónov, ktoré nás obklopujú. Pred búrkou je vo vzduchu veľmi vysoká koncentrácia kladných iónov, ktoré sa správajú ako znečistenie, napr. prach, baktérie, peľ, atď. Elektrický výboj blesku obsahuje vysokú koncentráciu záporných iónov, ktoré ničia väčšinu tohto znečistenia, čo nám dáva pocit pohody. Ak relatívne mnoho kladných iónov sa koncentruje v ovzduší pred bleskom, kladný náboj vo vzduchu, ktorý dýchame, je prenesený do pľúc a spôsobuje, že krvné doštičky uvoľňujú hormóny, ktoré ovplyvňujú našu náladu a iné fyziologické pochody v tele.
Ióny sú obsiahnuté v ovzduší okolo nás a majú záporný alebo kladný náboj. Zmeny v ich koncentrácii alebo pomer medzi kladnými a zápornými iónmi majú znateľné účinky na rastliny i zvieratá. Vedecky je dokázané, že úbytok iónov je zdrojom zdravotných problémov ľudí či už psychických alebo fyzických. Vzdušné ióny sú pre nás dôležité, pretože ak máme okolo seba väčšiu časť záporných iónov, budeme mať pocit zvýšeného temperamentu a elánu. Príliš mnoho kladných iónov spôsobuje pocity depresie, letargia, bolesti a podobných problémov. Všeobecne možno povedať, že pobyt v prostredí s prevahou záporných iónov preukázal zlepšené okysličovanie pľúc, zvýšenie vitálnej kapacity, a pod. Všetky typy blahodarných účinkov sú prisudzované týmto "priateľským" iónom. Našťastie dnes už dokážu moderné technológie ovplyvňovať kvalitu vnútorného ovzdušia, napríklad generovaním záporných iónov. Tieto záporné ióny sa viažu na toxické látky vo vzduchu a stiahnu ich dole. Ióny všeobecne väčšinu znečistenia zo vzduchu odstraňujú. Napríklad ozón odstráni zápach cigaretového dymu v miestnosti, ale dym sám o sebe neodstráni. Záporné ióny cigaretový dym odstránia.

Rady pre správny výber

Kritériá dobrej a výkonnej práčky vzduchu:
-    proti prašná účinnosť 80 % a viac
-    vzduchový výkon musí byť min. 1 - 1,5 x vyšší ako objem miestnosti
-    hlučnosť 40 dB (A) a menej
-    pri výbere práčky vzduchu platí: jedna miestnosť - jeden prístroj. Čističe vzduchu plnia svoju funkciu len v uzavretej miestnosti. Inštalácia nie je vhodná do miestností priechodných a trvalo neuzavretých
-    u pračiek vzduchu je dôležitý ionizátor, ktorý obohacuje vzduch o ľahké záporné ióny a zvyšuje čistiaci účinok
-    práčka vzduchu musí mať indikátor zanesenia filtra, ktorý užívateľa upozorní na výmenu filtra
-    filtre radšej meniť častejšie, najlepšie po pol roku prevádzky
-    práčka vzduchu by mala byť v prevádzke trvale alebo aspoň po dobu pobytu osôb v miestnosti. Prevádzka kratšia ako jednu hodinu je nedostatočná
-    práčku vzduchu nedoporučujeme umiestniť na zem, pod strop alebo do tesnej blízkosti okna a dverí, aby nedochádzalo k nadmernému prisávaniu usadených nečistôt. Optimálne umiestnenie je v strednej vzdialenosti medzi oknom a dverami na stene alebo na vhodnej poličke či skrinke
-    prúd čistého vzduchu má vždy smerovať do dýchacej zóny

Ionic Care Triton X6

Už niekoľko rokov s úspechom používam kombinovaný Ionizátor a čističku vzduchu Ionic Care Triton X6 a som s týmto prístrojom spokojný. Jeho výhodou je najmä to, že nepoužíva filter, ktorý by bolo potrebné meniť. Na zachytenie častíc prachu používa vysoko vyleštené kovové rebrá, ktoré sa dajú opláchnuť pod tečúcou vodou a po vysušení, cca 12 hod znovu umiestniť do ionizátora. Ide teda o kombinovaný prístroj, ktorý nie len že ionizuje ovzdušie, ale i aktívne zachytáva nečistoty. Mám skúsenosť, že na miestnosť o rozmere cca 4x4 m výška 2.5 m pri počte vtákov cca 50 jeho výkon postačuje na strednom stupni.


Samozrejme, že na trhu je veľa ionizátorov, ako i práčiek vzduchu a záleží len od výberu.

Chov v zajatí / Chovné zariadenie / Ionizácia a čistenie vzduchu /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu