amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

amadina Gouldovej - poruchy tráviaceho traktu

Hnačka

 

Značný podiel zdravotných ťažkostí u exotických vtákov sa prejavuje zmenami vlastností trusu. Pritom nie vždy je ľahké zistiť presnú príčinu hnačkovitého ochorenia, keďže pôvodom môžu byť rovnako infekčné (vírusy, baktérie, chlamýdie, huby), ako aj parazitárne (bičíkovce, kokcídie, helminty), vnútorné (pečeň, obličky, črevá, pankreas) a hormonálne ochorenia (hypofýza, nadobličky, pankreas), ale aj intoxikácie (mykotoxíny, ťažké kovy, rastliny).

Klinický obraz: Príznakmi sú zvýšené pitie, častejšie vylučovanie trusu, znečistenie peria v okolí kloaky trusom, zvýše­né vylučovanie vody, vylučovanie neformovaného trusu, ktorý má zmenenú farbu, zápach a konzistenciu a môže obsahovať cudzie pri- miešaniny.

Fyziologické zloženie trusu

Trus sa skladá podľa druhu vtáka:

- z viac alebo menej pevne formovanej črevnej časti,

- z krémovo–bielej kryštalickej obličkovej zložky (kyseli­na močová)

- z tekutého moču.

Konzistencia trusu závisí od druhu vtáka a od spôsobu kŕmenia. Vtáky, ktoré žerú ovo­cie, nektár a plody, majú fyziologicky tekutý alebo kašovitý trus (loriovia, škorce, drozdovité a iné), podobne aj zrnožravé vtáky pri skrmovaní ovocia. Ovocie nie je preto škodlivé, ako si mnohí majitelia myslia a v nijakom prí­pade ho vtákovi netreba odobrať. Prevažne zr­nožravé vtáky vylučujú trus pastovitej až pev­nej konzistencie.

Farba trusu je rôzna v závislosti od prijatej potravy. Bobule, červená repa, paprika, čerešne, mrk­va a čierna baza môžu trus krátkodobo zafar­biť. Zdravé vtáky majú trus tmavozelenej ale­bo tmavohnedej farby.

Zápach trusu zrnožravých vtákov je prirodzený, u mäkkožravých vtákov aromatický a u hmyzo­žravých a mäsožravých vtákov trochu zapáchajúci.

Trus zapáchajúci kyslo alebo silne po kapuste je vždy príznakom narušeného trávenia a bak­teriálnej infekcie.

Pred ošetrením hnačky vždy musíme zostaviť podrobnú anamnézu, pri ochorení viacerých vtákov z jedného chovu ju možno doplniť aj pitvou. Po odbere vzoriek krmiva vykonáme dôklad­né klinické vyšetrenie: mikroskopicky vyšetríme trus, zameriame sa na odchýlky vo farbe, zápa­chu, konzistencii a cudzie primiešaniny, vyko­náme aj bakteriálne, parazitologické a prípad­ne virologické vyšetrenie.

Vyšetrenie trusu

Bakteriálne a mykologické vyšetrenie: Patogénny význam pri hnačke má E. coli, Enterobacter, Klebsiella, Pseudomonas, Hemolyzujúce streptokoky, Str. faecium a nie­ktoré kmene stafylokokov.

Parazitologické vyšetrenie: Parazity tráviaceho systému zistíme vyšetre­ním čerstvej vzorky trusu pod mikroskopom, prípadne zaslaním trusu do parazitologického laboratória.

 

Zmeny trusu a ich možné príčiny

Určité konkrétne zmeny farby upozorňujú na tieto príčiny:

-       Červenkasto–vodnatý, roztečený trus: Otra­va ťažkými kovmi

-       Žltý alebo žltohnedý trus: Ochorenia pečene

-       Čierny trus: Prípadné krvácanie zo žalúdka

-       Horčicovo–žltý trus: Pachecova choroba.

 

Zmeny konzistencie trusu, prípadne v spoje­ní so zmenami farby, naznačujú tieto príčiny ochorenia:

-       Plynové bubliny: Príznaky kvasných alebo hnilobných procesov v tráviacom trakte

-       Sadrovitý, biely, objemný trus: Ochorenia pankreasu

-       Objemný kašovitý trus: Maldigescia

-       Intenzívne tmavozelený, hlienovitý trus: možná psitakóza, trichomonády

-       Hlienovito–vláknitý, príp. krvavý trus: Mož­ná helmintóza.

-       Sivozelený trus, obklopený čírym vodnatým alebo kyselinou močovou: Ochorenie obličiek

-       Nadmerné vylučovanie vody: Diabetes mel­litus, nefrogénny alebo hypofyzárny diabetes insipidus

-       Akútny vodnatý trus (len priebežne) sa môže vyskytnúť po kúpe alebo zo strachu a stresu (psychogénna polyúria).

 

Prvá pomoc

Po odobratí vzorky trusu na vyšetrenie, podávame vtákom živočíšne uhlie alebo prípravok Humac Natur. Tieto prípravky by mali hnačku zmierniť, aby nedošlo k radikálnej dehydratácii, čo môže mať za následok zoslabenie organizmu. Vtáky s hnačkou oddelíme od ostatného chovu a dodržiavame prísnu karanténu, keďže pred ukončením rozboru nevieme či nejde o infekčné ochorenie.

Upozor­nenie: Po skrmovaní ovocia a zeleniny (ob­sahujú až 80–90% vody) sa hojne vylučuje voda obličkami. Je to úplne neškodné, preto môžeme vtákom ovocie a zeleninu ponechať.

Upozornenie: Pri podozrení na hnačky bakte­riálneho pôvodu je veľmi dôležité pred pláno­vaným podávaním antibiotík vykonať kultiváciu so zistením citlivosti na ATB.

 

 

 

Veterina / Choroby a liečba / Poruchy tráviaceho traktu /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu