amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Výstavný štandard pre amadina Gouldovej

Štandard amadiny Gouldovej (Chloebia Gouldiae)

Niektoré dôležité časti zo štandardu amadín Gouldovej. Použitá literatúra: Standard p. Walther Wiener a z prekladu medzinárodného štandardu. Spracované pre potreby chovateľov amadín Gouldovej.

Amadina Gouldovej je monotypický druh, tzn. že nie známe žiadne poddruhy. Aj napriek tomu, vzhľadom k rôznej farby hlavy, predstavuje v prírode výraznú mnohotvarosť.

Toto je len orientačný prehľad o posudzovaní, kto sa vydá na dráhu súťažného chovateľstva, musí vedieť o tejto problematike omnoho viac.

 

Preklad: Ing L. Júza

Spracoval: p. J. Piskora

Pre potreby stránky gouldianfinches.eu upravil: M. Buranský.

Výstavný štandard pre amadina Gouldovej


Oficiálne názvoslovie:


Prírodné sfarbenie: Definuje samčí aj samičí klasický štandard (čiernohlavý, červenohlavý a žltohlavý).


Bieloprsé: Definuje samčí aj samičí štandard (čiernohlavý, červenohlavý a žltohlavý)

1F pastel: Definuje samčí štandard jednofaktorového pastela, heterozygot pre pastelový faktor, (čiernohlavý, červenohlavý a žltohlavý).


2F pastel (žltý): Definuje samčí štandard dvojfaktorového pastela, heterozygot pre pastelový faktor (čiernohlavý, červenohlavý a žltohlavý).

 

Hemizygotné samičky pastelové: Definuje samičí štandard hemizygotnej samičky
(nesúca len jednu vlohu pre sledovaný znak)
, (čiernohlavá, červenohlavá a žltohlavá).

 

Modrý: Definuje samčí aj samičí štandard modrý (á) (čiernohlavý (á), červenohlavý (á) a žltohlavý (á)).


Modrý bieloprsý: Definuje samčí aj samičí štandard modrý (á) bieloprsý(á) (čiernohlavý (á), červenohlavý (á) a žltohlavý (á)).

 

Iné kombinácie mutácií: Definuje samčí aj samičí štandard pre kombináciu mutácií.


Nové mutácie: Definuje všetky ostatné neštandardné mutácie.


Poznámka: Všetky pomenovania / skupiny / triedy, by mali nasledovať po označení "amadina Gouldovej".


Perie a všeobecný stav


Perie


Hladké a lesklé, úplné, priliehajúce k telu, bez známok mladistvého operenia. Perie náležitú hustotu, najmä na miestach pokrytých jemnými pierkami: okraje očí a koreň zobáka.

Na hrudi - prsiach a chrbte musí byť perie tiež husté a takej dĺžky, aby nebol zreteľný prechod medzi operením. Chvost musí mať dve rovné stredové brká rovnakej dĺžky.

 

Dôležité body, nedostatky (odčítajú sa z hodnotenia):


1 čierne pierka v maske pri červenohlavých a žltohlavých vtákoch
2 Nedostatok krátkych pierok okolo očí a zobáka
3 Kučeravosť na hrudi alebo chrbte
4 Ochabnuté – skrútené perie na krídle, najmä na vrchnej časti

 

Všeobecný stav


Vták musí byť dokonale zdravý a v dobrej kondícii. Nohy nesmú javiť známky skrivenia či zakrpatenia. Zjazvené alebo opuchnuté časti sú posudzované ako defektné. Zobák nesmie byť šupinovitý, otlčený alebo rozštiepený. Okraje zobáka k sebe tesne priliehajú a rovnako dlhé. Oči musia byť okrúhle, široko otvorené a s neporušenými okrajmi. Zastreté alebo ospalé oči často známkou zlého stavu.

 

Dôležité body, nedostatky (odčítajú sa z hodnotenia):

 

1 Chýbajúce chvostové perá, poškodené, nerovnako dlhé, skrížené alebo kučeravé
2 Chýbajúce perie na krídlach alebo na chvoste
3 Nohy sú pokryté šupinami alebo opuchnuté, dlhé
4 Zobák je pokrytý šupinkami alebo bielymi škvrnami
5 Pazúriky sú príliš dlhé, skrútené alebo úplne chýbajú
6 Matné operenie, nedostatok lesku (perie nie je hladké a žiarivé) alebo umastené
7 Známky preperovania
8 Špinavý vták, nepripravený na hodnotenie

 

Smernice pre posudzovanie tzv. drobných exotických vtákov

 

Z hľadiska vystavovania a posudzovania delíme túto skupinu na dve podskupiny.

 

Do prvej podskupiny patrí "bodovanie" (domestikované), preň bol podľa chovateľskej predstavy o kráse a účelnosti vytvorený štandard. Tomuto štandardu by sa odchovávané vtáky mali čo najviac podobať a tiež sa podľa neho posudzujú.

Tieto druhy chovatelia vyšľachtili do rázu v prírode sa nevyskytujúcom, ale zodpovedajúcom predstavám chovateľov o kráse. V podskupine domestikovaných (bodovaných) máme zatiaľ štyroch zástupcov, a to zebričky, pestúnky, ryžovníky a amadiny Gouldovej.


Druhá podskupina zahŕňa všetky ostatné druhy, ktoré chovatelia radia medzi drobné exoty.

Ide o zachovanie druhu v takej podobe a kráse, ako ju vytvorila príroda. Pokiaľ je požiadavka k ich hodnoteniu na výstavách, budú ohodnotené systémom "predikátu".

 

Z chovateľského hľadiska je dôležité odchovať vtáky zdravé, odolné chovateľsky spôsobilé a zachovať ich v čistej forme pre ďalšie generácie.

 

Bodovacia stupnica pre drobné exoty


1.typveľkosťpostavakondícia:............................................................... 40 bodov
2.farbakresba:.......................................................................................... 35 bodov
3.operenie:................................................................................................. 10 bodov
4.zobák, nohy, prsty:.................................................................................. 15 bodov


celkom: 100 bodov


V súčasnej dobe sa na špeciálnych výstavách, kde je k hodnoteniu väčší počet vtákov rovnakého druhu, používa spôsob hodnotenia na poradí (1 - 7) a pridáva sa k tomuto vyjadreniu predikátom.


Menej ako 74 bodov  neuspokojivý NU
75 - 79 ........................................................................................................ uspokojivý U
80 – 84........................................................................................................ dobrý D
85 - 89 ........................................................................................................ veľmi dobrý VD
90 a viac .................................................................................................... výborný V


Toto sa používa najmä na našich výstavách. V zahraničí je to podobné, niekde majú menšie odchýlky.


Štandard typického vzhľadu


Amadina Gouldovej je charakteristická svojim jednoduchým vzhľadom. Obruba, maska, krk a hruď - prsia presne ohraničené a ľahko rozlíšiteľné. U čiernohlavej mutácie krk, okraje a maska ​​mäkké a tvoria jednotnú oblasť od zobáka po golierik. Základnou podmienkou kladného hodnotenia v kategórii vzhľad je, že vyššie uvedené oblasti sú u všetkých mutácií definovaných súčasným štandardom viditeľné. Obrysy kriviek operenia jasne viditeľné a vzájomne harmonické.
 

Dôležité body, nedostatky (odčítajú sa z hodnotenia):


1 Zlé ohraničenie lemovania krku a hrudi
2 Chýbajúce, slabé, nepravidelné alebo prerušované lemovanie
3 Biely bod na brade

 

Veľkosť - proporcie a tvar – držanie tela


Amadina Gouldovej musí mať harmonickú a vznešenú postavu, ramená a hruď sú správne vyvinuté, mierne sa zužujúce na spodnej časti tela.
Hlava: správne umiestnená na trupe, je zaoblená a má vzhľadom k telu zodpovedajúcu veľkosť.
Línia chrbta: mäkká a pravidelná, je v jednej línii s chvostom; mierny ohyb na vrchole chrbta (medzi krkom a chrbtom) je možný.
Hrudník: je ladne spojený s bruchom; ich elipsovitý a pravidelný tvar končí až chvostom.


 

 

Dôležité body, nedostatky (odčítajú sa z hodnotenia):


1 Veľkosť, ak je postava menšia ako udáva štandard
2 Plochá, úzka hlava
3 Hlava medzi ramenami
4 Skrútený chvost
5 Vystúpené čelo
6 Vrchná a spodná časť zobáka nerovnakej dĺžky
7 Zobák príliš silný alebo dlhý
8 Zhrbený alebo prehnutý chrbát

 

Držanie tela


Správna pozícia (asi 45 - 50° vzhľadom k vodorovnej osi) s bruchom náležite zdvihnutým nad bidielko, krídla náležite nesené, priliehajúce k telu a kostrči. Krídla sa nekrížia ani nevisia vedľa tela. Amadina Gouldovej je vták s prirodzeným pokojom, pre posudzovanie musí na bidielku pevne sedieť alebo na ňom poskakovať. Ospalý vzhľad alebo prílišná rozrušenosť je penalizovaná.


 

Dôležité body, nedostatky (odčítajú sa z hodnotenia):

 

1 Ležanie na bidielku

2 Ovisnuté alebo skrížené krídla

3 Hlava vtiahnutá medzi ramená

4 Poloha nôh nezodpovedajúca štandardu

5 Zlý úchop bidielka

6 Otáčanie - zakláňanie hlavy

7 zdržiavanie sa na dne klietky

 

FAREBNÝ ŠTANDARD


Štruktúra operenia, ktorá ovplyvňuje farbu amadín Gouldovej, sa skladá z pigmentov, a to s melanínov (eumelanín a pheomelanín) a karotenoidov (luteín a astaxantíny).

 

Tieto pigmenty spôsobujú sfarbenie od žltej po červenú.


Dôležitá poznámka: vďaka lomu svetla dochádza k tzv. "optickému faktoru", kedy výsledná farba je azúrová. Optický faktor možno pozorovať na leme, hrudi, chrbte a kostrči. Ich sfarbenie môže byť modré - purpurové, zelené, modré azúrové, atď.


Ako čítať skórovaciu kartu


Aby bola zaistená jednotnosť výkladu a vzťahy medzi jednotlivými názvoslovím, boli
definované pojmy farebného štandardu.


Definícia základného odtieňa: jasný - tmavý
Definícia sýtosti: rovnomerná - stupňovaná
Definícia postupného prechodu: žiarivý bledý

 

Terminológia farieb


Rad čiernej farby: čierna, sivá, belavá, biela

Rad modrej farby: modrá, azúrová, tyrkysová, strieborná

Rad žltej farby: zelená, okrová, žltá, žltavá


Dôležité body, nedostatky (odčítajú sa z hodnotenia):


1 Zlé ohraničenie farieb na krku a hrudi
2 Stopy čierneho sfarbenia na koreni zobáka červenej alebo žltej hlavy
3 Čierne perie v maske červenohlavých a žltohlavých vtákov
4 Sivé odlesky v maske čiernej hlavy
5 Stopy čiernej alebo škvrny na hrudi
6 Červená linka pod líniou hrudi
7 Hnedé perá na krídlach

 

 

 
Chov v zajatí / Štandard a vystavovanie / Štandard /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu