amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

DNA - kyselina deoxyribonukleová

DNA

Kyselina deoxyribonukleová (DNA) a kyselina ribonukleová (RNA), sú biologické makromolekuly, ktorých úlohou je uchovávanie a prenášanie genetickej informácie. Ich zloženie je priamo spojené s genetickou informáciou v nich obsiahnutou, ktorá je typická a jedinečná pre každý organizmus a biologický druh. Tvoria jednu z hlavných zložiek buniek organizmu.


Základná charakteristika


Sekundárna štruktúra molekuly DNA sa skladá spravidla z dvoch jednotlivých reťazcov, ktoré vytvárajú pravotočivú závitnicu vo vzťahu k jednej a tej istej osi symetrie. Oba reťazce sú navzájom protismerné. Sacharidovo - fosfátová kostra je uložená na periférii závitnice, dusíkaté bázy sa nachádzajú vo vnútri závitnice a ich roviny sú spravidla kolmé k osi závitnice. Medzi bázami sa tvoria špecifické vodíkové väzby. Adenín vždy vytvára dve vodíkové väzby s tymínom a guanín tri vodíkové väzby s cytozínom. Ak sa v jednom reťazci na niektorom mieste nachádza A, potom v druhom reťazci sa na tom istom mieste nachádza T a naopak. Analogicky je to pre G a C. V DNA je množstvo A totožné s množstvom T a to isté platí pre G a C.Genetika / Pojmy a definície / DNA /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu