amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Alela - konkrétna forma génu

Alela

U eukaryotických organizmov "organizmy s bunkami, ktoré majú diferencované jadro – na rozdiel od prokaryontov"  je každý gén v genotype zastúpený dvoma alelami tvoriacimi alelový pár – pri voľnej dedičnosti (neviazanej na pohlavie).  Pri dedičnosti viazanej na pohlavie má pre sledovaný znak 2 alely – samčeky. Samičky, keďže majú len jeden chromozóm X majú pre znak viazaný na pohlavie len jednu alelu, nemajú teda párovú alelu. Takéhoto jedinca nazývame hemizygot.  

Alely jedného páru môžu byť navzájom v rôznom vzťahu. Môžu byť vo svojom účinku rovnocenné alebo jedna alela môže potláčať účinok druhej alely, takže tá sa potom vo fenotype - vzhľade jedinca neprejaví.

Alela silnejšia vo svojom prejave sa označuje ako dominantná a potlačená alela ako recesívna. Recesívna alela sa v alelovom páre v kombinácii s dominantnou alelou neprejaví vo fenotype, s výnimkou recesívnej epistázy.
Podľa účinku a kombinácie alel rozoznávame:

HOMOZYGOT- čistokrvný : Ak má jedinec v alelovom páre dve rovnaké alely (obe dominantné alebo obe recesívne), je označovaný ako homozygot. Homozygot môže byť:

dominantný -  má v danom géne obe alely dominantné

recesívny
- má v danom géne obe alely recesívneHETEROZYGOT –
štepiteľný na recesívnu farbu: Ak má jedinec v danom alelovom páre jednu alelu dominantnú a jednu recesívnu.


Pri dedičnosti viazanej na pohlavie
má samička pre sledovaný znak len jednu alelu, keďže má len jeden chromozóm X. Takéhoto jedinca nazývame hemizygot.  To znamená, že vo fenotype sa prejaví aj recesívna alela.

Dominantný hemizygot
Recesívny hemizygot
Genetika / Pojmy a definície / Alela /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu