amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Úplne dominantná dedičnosť - autozomálna

Autozomálna dedičnosť - nezáleží na pohlaví rodičov
(gény pre popisované znaky sa nenachádzajú na pohlavných chromozómoch).
V príkladoch a definícii ide o jej teoretické objasnenie, netýka sa to konkrétneho druhu vtákov

Úplná dominancia

Mutačný gén sa vo fenotype úplne prejaví proti nezmutovanému, takže stačí prítomnosť len jedného zmutovaného génu, aby sa mutácie prejavili v plnom rozsahu. Potomstvo môže byť jednofaktorové SF aj dvojfaktorové DF, vo fenotype sa však nelíšia a menia sa iba pomery potomstva.
 
Monohybridné kríženie s úplnou dominanciou

Červená dominantná (nezmutovaná) AA
Žltá recesívna (zmutovaná) aa Pri úplnej dominancii krížením červenej dominantnej (nezmutovanej) a žltej recesívnej (zmutovanej) sme dostali všetkých potomkov uniformných. Keďže pri úplnej dominancii sa prejaví len dominantná alela získame iba fenotypovo červených potomkov, ktorí sú nositeľmi génu pre žltú recesívnu farbu, ktorá sa prejaví krížením v generácii F2.
Krížením potomkov z generácie F1 „Aa“ – teda fenotypovo červených, štepiteľných na žltú,  dostávame potomstvo aj v recesívnej zmutovanej farbe. V prípade úplnej dominancie pri sledovaní jedného znaku je fenotypový štiepny pomer jedincov v F2 generácii 3 : 1 a genotypový štiepny pomer 1 : 2 : 1.

Fenotyp rodičov z F1 je červený, štiepateľný na žltú
Genotyp: Aa
V generácii F2 sme teda dostali jedincov, ktorí nesú znaky pôvodnej rodičovskej generácie, sú teda žlté DF a červené DF, ako i jedincov SF červených štepiteľných na žltú.

Aby v potomstve bol jedinec nesúci mutačný znak (SF) stačí, aby aspoň jeden z jeho rodičov bol nositeľom aspoň jedného zmutovaného génu (SF). Rodič môže byť nositeľom 2 zmutovaných génov DF a potom dostávame iné pomery v sfarbení potomstva. Prípadne obaja rodičia môžu byť nositeľmi zmutovaného aj nezmutovaného génu. Možnosti párenia a dosiahnuté potomstvo:


Genetika / Základy genetiky / Dominantná dedičnosť /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu