amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Vystavovanie amadín Gouldovej

Štandard a výstavy vtákov

Štandard amadín Gouldovej bude zverejnený neskôr, teda v čase, keď bude jasné, z ktorého štandardu sa bude vychádzať.

I keď je to tak trochu mimo tému, predsa len pár slov k chovu „štandardných“ jedincov. Ja osobne som toho názoru, že chovať vtáky prísne podľa často od stola nalinajkovaného štandardu nie je práve ten najšťastnejší krok. Obávam sa toho, aby sme sa nedopracovali tam, kde sú chovatelia výstavných zebričiek či anduliek, alebo iných vtákov. Niekedy mi až mráz prebehne po chrbte, keď sa pozriem na zebričku či andulku vo výstavnej klietke, pod ktorej váhou a veľkosťou sa prehýba bidielko. S tým spojené problémy s extrémne nízkymi znáškami 1–2 vajíčka a aj to často neoplodnenými, stratou alebo rapídnym potlačením rodičovských pudov, alebo postavou tak zmenenou, že mechanicky rodičia nedokážu nakŕmiť mláďatá, ma tak trochu desia.

Asi ma za to niektorí chovatelia ukrižujú, ale najmä pri výstavných postavových kanárikoch či holuboch mám často dojem, že nie sú výsledkom šľachtenia chovateľa, ale zlým žartom nejakého ornitopatológa.

Je to len môj osobný názor, ale za štandard, “zlatý štandard“, pokladám vtáky takých postáv, aké sa nachádzajú v prírode. Samozrejme plus – mínus nejaké to percento. Počas dlhotrvajúcej evolúcie asi príroda vedela, prečo zvoliť práve takýto typ postavy. Možno bude niekto namietať, aby sme teda nechovali ani farebné mutácie. Áno, aj to by bolo možno riešením, ale chov farebných mutácií za predpokladu, že vtáky sú „štandardne - prírodne“ veľké, majú zachované rodičovské pudy, sú v dokonalej kondícii a spĺňajú všetky ostatné atribúty prislúchajúce k ich druhu, nepokladám za nijak závažne vyrušujúci prvok.

Ak sa ale niekto chce takémuto chovu venovať, určite to nie je treba mať za zlé. V ďalšom texte si môžete prečítať ako pripravovať vtáky na výstavu a tiež sú v ňom uvedené základné veterinárne pravidlá. Text napísala DR. Ľ. Nečasová, ktorá nie je len veterinárkou, ale aj sa pravidelne zúčastňuje výstav, a to aj s vysokými oceneniami.


Výber vtákov na výstavu


Pri výbere sa zameriame na psychické aj fyzické vlastnosti vtákov. Niektorí jedinci nemajú dostatočne odolný nervový systém a nehodia sa k vystavovaniu. Vo výstavných klietkach sú nepokojní a zaujímajú nežiaduce postoje. Nepomáha ani tréning. Takéto vtáky je lepšie nechať doma, hoci majú ten najlepší exteriér. Pobyt na výstave by bol pre nich neúmernou záťažou. Pri posudzovaní fyzických vlastností sa sústredíme na to či jedinec spĺňa požiadavky štandardu pre daný druh a sfarbenie. Najlepšou pomôckou pri výbere je priame porovnanie s jedincom, ktorý už v minulosti získal na výstave výborné ocenenia. Z výberu vylúčime vtáky s drobnými chybami, ako sú napr. chýbajúce pazúriky a pod. Operenie vystavovaných vtákov musí byť perfektné. Nakoniec posúdime celkový dojem z vybraných vtákov v tréningu. Dôležitá je nielen veľkosť, tvar tela a stav operenia, ale dôležité je aj držanie tela a správny "posed". Vystavované vtáky sa majú pekne predvádzať, pokojne sedieť na bidielku a nepoletovať po klietke. Z uvedeného jasne vyplýva, že zdravotný stav vtákov vybraných na výstavu musí byť perfektný. Akákoľvek odchýlka sa počas výstavy alebo po nej určite prejaví. Pobyt na výstave je veľkou záťažou pre imunitný systém vtákov. Každý vystavovateľ vie, že aj dobre vybrané a pripravené vtáky môžu po návrate z výstavy vyzerať "unavene". Po výstave necháme vtáky 2–3 týždne v karanténe. Je rozumné vtáky v tomto období ošetriť prípravkom proti vonkajším parazitom a do vody pridávať prípravok na okysľovanie, prípadne k podpore imunitného systému. Ošetrenie proti vonkajším parazitom je možné vykonať aj preventívne, prípravkom s dlhšou účinnosťou (Stronghold). Vtáci sú tak chránení už počas výstavy, a to nielen proti roztočom červeným, ale aj proti roztočom sternostoma tracheacolum.

Príprava vtákov na výstavu

S prípravou začíname s dostatočným predstihom, najlepšie hneď po preperení. Vtáky ubytujeme v tréningových, prípadne výstavných klietkach. Tréningové klietky sú oveľa pohodlnejšie na obsluhu - majú kŕmidlá a na dne šuplík. Klietky umiestnime najskôr na pokojné miesto, neskôr niekam, kde sa pohybuje viac ľudí. V týchto klietkach si vtáky zvykajú na pobyt v menšom priestore a na pohyb ľudí v okolí. Na výstave sa tým významne obmedzí pôsobenie stresu z neznámeho prostredia - netrénovaní vtáci sa musia rýchlo adaptovať na pobyt v malej klietke a ešte na cudzie prostredie. Nepripravené vtáky sú vo výstavných klietkach nepokojné, sadajú na dno alebo na mriežku. Ich posudzovanie je tak sťažené alebo priamo nemožné. Navyše u takto vystresovaných vtákov môže dôjsť k narušeniu funkcie imunitného systému. Počas tréningu vtáky kŕmime tak, aby v dôsledku obmedzeného pohybu nepribrali na váhe. Zároveň im ale musíme dodať všetky živiny potrebné na dosiahnutie perfektnej kondície. Najmenej každý druhý deň vtáky rosíme mäkkou vodou, do ktorej môžeme pridať malé množstvo glycerínu pre zlepšenie vzhľadu operenia (prípadne použiť špeciálne prípravky). V posledných dňoch pred výstavou meníme rosenie za jemné zahmlievanie a posledné dva dni nerosíme vôbec. Klietky pred rosením vyčistíme a odstránime prípadné zvyšky krmiva a trusu, aby nedošlo k nalepeniu nečistôt na perie. Rosenie by malo prebiehať tak, aby sa vtáky pred nočným spánkom osušili. Tesne pred výstavou môžeme vtákom potrieť beháky a zobáky neutrálnym olejom (napr. olivovým).

Veterinárne osvedčenie


Každý usporiadateľ výstavy vtákov má vo svojich propozíciách veterinárne podmienky. U nás je to veterinárne osvedčenie o zdravotnom stave zvierat. Toto osvedčenie môže vystaviť ktorýkoľvek veterinárny lekár prevádzkujúci veterinárnu prax. Osvedčenie sa nevydáva na predtlačenom formulári. Text osvedčenia by mal vyzerať asi takto:
Dnešného dňa som vyšetril ... (počet) exemplárov ... (druh), majiteľa ... (meno a adresa). Vtáky nejavia klinické
príznaky infekčného ochorenia a nie je mi známe, že by sa v chove v posledných 45 dňoch vyskytla klinická psitakóza.

Dátum, podpis, pečiatka.


Platnosť osvedčenia je 3 dni od jeho vydania.


MVDr. Ľubica Nečasová - Praha 

Chov v zajatí / Štandard a vystavovanie / Vystavovanie /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu