amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

JESEŇ 2010

 

 

Milí členovia a podporovatelia Fondu na záchranu amadín Gouldovej,

 

ešte raz chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám pomáhajú pri záchrane amadín Gouldovej. Sú to dobrovoľníci, ktorí riadili STGF (Save The Gouldian Fund = fond na záchranu amadín Gouldovej), dobrovoľníci, ktorí nám pomáhajú pri sčítaní vtákov, je to Hunter Valley Finch Club, ktorého členovia vo veľkej miere venujú svoj čas všetkému dianiu okolo záchrany amadín Gouldovej, a v neposlednom rade napríklad pomoc s jarným upratovaním Výskumného strediska "NSW Captive Breeding" (Výskumné stredisko chovu v zajatí NSW). Klubom a jednotlivcom, ktorí tak láskavo venujú peňažné dary zo svojich ťažko zarobených peňazí a, samozrejme, celému radu našich sponzorov.

Bez tejto pomoci by sme nemohli dosiahnuť výsledky, aké sme dosiahli. Naša oficiálna aktívna činnosť trvá približne 5 rokov, ale počas tejto doby sme dosiahli veľa. Pri zbežnom pohľade sa zdá, že postupujeme pomaly, ale ak sa obzrieme späť vidíme, že sme toho v skutočnosti dosiahli už veľa. Počas 5 rokov sme postavili NSW Captive Breeding (chov v zajatí) výskumné stredisko, ktoré je teraz obývané asi 3000 kusmi amadín Gouldovej. Vďaka tomuto množstvu sme získali významné výsledky vo vedeckom pozorovaní. Závery týchto pozorovaní pomohli doktorke Sarah Pryke vyhrať cenu Vedecká pracovníčka roka - všetky jej správy môžete nájsť na webových stránkach STGF. Postavili sme Wyndhamské záchranné a výskumné stredisko, kde boli vedeckými metódami zistené skutočnosti, ktoré už boli publikované. To, čo nás predovšetkým priviedlo k snahe zmeniť realitu, bol úbytok divožijúcej populácie amadín Gouldovej. Ako to často býva, za  úbytkom nie je len jedna príčina, ale súhra mnohých čiastkových faktorov zapríčiňujúcich devastáciu divožijúcej populácie.
Najväčší problém je zmena životného prostredia - biotopu, spôsobená napríklad nevhodnými postupmi pri vypaľovaní, nedostatočnou protipožiarnou ochranou a úmyselným zakladaním požiarov, ktoré potom neovládateľne pustošia obrovské plochy divočiny. Po takomto zásahu do krajiny zostanú len také druhy živočíchov a rastlín, ktoré vedia častému ohňu odolať. Spásanie veľkých plôch dobytkom má rovnaký účinok. Tu však ešte nemáme uzavreté všetky vedecké pozorovania, usilovne na nich pracujeme, ale hypotézy sú nasledujúce:


1: Ohne a spásanie trávy dobytkom menia lokalitu a vytvárajú medzeru v potravinovom reťazci, napríklad tráva Spinifex nebola osiata po dlhých päť rokov a pritom tvorí základ jedálnička amadín Gouldovej. Táto tráva je pravdepodobne najdôležitejšou skorou trávou vhodnou na sejbu.

2: Všetky amadiny Gouldovej, dospelé a mladé jedince, sú v skúmanej oblasti okrúžkované, a tak pri sčítaní môžeme pozorovať veľmi malý počet dospelých jedincov. Čo sa im stalo?

3: 80% vtákov, ktoré pozorujeme pri sčítaní, sú mladé jedince. Napriek tomu, len veľmi malé množstvo jedincov prežije vlhké obdobie dažďov. Je to preto, že tráva Spinifexnie je po požiaroch opäť vysiata? (nie je po požiaroch schopná vyklíčiť? - poznámka prekladateľa)

4: Počas obdobia hniezdenia existuje obrovská konkurencia v podobe pásovníkov dlhochvostých, s ktorými sa amadiny Gouldovej "bijú" o hniezdne dutiny. Výskum preukázal, že je v tejto oblasti nedostatok hniezdnych dutín a pri obsadzovaní týchto dutín vždy vyhrávajú pásovníci. Je to znepokojujúce pre počty amadín Gouldovej?

5: Prečo je tu nedostatok hniezdnych dutín? Vedecké pozorovania majú určiť prečo existuje tento problém, jedným z možným dôvodov je, že oheň poškodí dreviny skôr, než sa stanú odolné proti ohňu, a zároveň oheň ničí staré plodiace stromy s dutinami. Doba, ktorú stromy potrebujú k svojmu vzrastu a vytvoreniu prirodzených hniezdnych dutín, môže byť aj 100 rokov.

Toto sú len niektoré z vecí, na ktorých sme pracovali posledných 3 až 5 rokov. Bolo to veľa práce, ktoré nám zabralo veľa výskumného času a prostriedkov, aby sme mohli dosiahnuť tieto závery. Pre obnovenie pôvodných počtov amadín Gouldovej robíme kroky na zlepšenie metodiky riadenia požiarov v oblasti.

Počiatočným prínosom je pomoc a spolupráca s AWC s Eco Fire Group, ktorá teraz pokrýva cca 18 miliónov akrov centrálnej oblasti Kimberley; pomoc WWF pri založení požiarnej skupiny v Severnom Kimberley. V poslednej dobe hrá aj poradnú úlohu v založení skupiny požiarneho managementu na východe Kimberley. Tiež sme sa aktívne zapojili do vývoja trendov na minimalizáciu účinkov požiarov na prostredie.

Proste, krušné časy!

Mike Fidler

 

Dni otvorených dverí organizácie - záchrana amadín Gouldovej

 

Od doby, kedy sa vytvorila organizácia Fond na záchranu amadín Gouldovej - v roku 2005 - organizujeme „Dni otvorených dverí“ v našom výskumnom stredisku v Martinsville, kde NSW poskytuje zaujímajúcim sa členom a verejnosti možnosť navštíviť stredisko, zatiaľ čo zároveň posilňujeme Fond výskumu na záchranu amadín Gouldovej. Tieto dni nás vždy napĺňali veľkou spokojnosťou z odozvy návštevníkov, ktorá bola vždy veľmi pozitívna. Posledný Deň otvorených dverí, ktorý sa konal v sobotu 17. októbra v minulom roku, nebol výnimkou a 136 návštevníkov prispelo sumou viac ako 10.000,- dolárov! Teraz sme sa rozhodli organizovať Dni otvorených dverí každé dva roky, a nie každoročne ako doteraz.

 

Organizácia nášho Výskumného strediska vo Wyndhame

 

V roku 2007 sa STGF rozhodol zaostriť svoje výskumné aktivity na populáciu amadín Gouldovej vo Wyndhame a oblasti na východe regiónu Kimberley v Západnej Austrálii. Toto rozhodnutie padlo preto, aby riešené problémy boli adresné. Rozsah a charakter výskumu amadín Gouldovej plánovaného pre túto vzdialenú oblasť Austrálie predstavovali obrovské logistické problémy. Na zabezpečenie účinnosti nášho výskumu sme potrebovali stálu základňu vrátane výskumného príslušenstva v tejto oblasti. Nasledovala diskusia s oblastnou správou vo Wyndham East Kimberley o nutnosti pristúpiť na dvadsaťjedenročný prenájom starej budovy Wydhamského grófstva od správneho úradu. Starú budovu sme si  prispôsobili našim potrebám. Teraz, po prvýkrát, keď naši výskumníci pracovali v tejto vzdialenej a drsnej oblasti Austrálie, úroveň techniky a vybavenie má uľahčiť ich prácu. Majú pohodlné, kompletné ubytovanie s možnosťou prespania pre 20 ľudí; modernú kuchyňu; sprchy s horúcou a studenou tečúcou vodou; výborné technické laboratórne zariadenie, prístup na internet a bezpečné garáže; všetko priestranné a bezpečne oplotené.
Výskumníci z Macquarieskej Univerzity aktuálne užívajú našu novú výskumnú základňu k bádaniu v rôznych oblastiach ekológie amadín Gouldovej smerujúceho  k obnoveniu stavu divožijúcej populácie!

 

Ročné sčítanie amadín Gouldovej

 

Každý rok v priebehu prvého týždňa septembra vykonávame naše pravidelné sčítanie amadín Gouldovej. Toto ročné obdobie je vybrané z toho dôvodu, že amadiny Gouldovej dokončili sezónu odchovu mladých a utvorili kŕdle vyhľadávajúce, zostávajúce zdroje pitnej vody. Toto obdobie nám uľahčuje sčítanie v miestach napájadiel. Sčítanie pomáha kontrolovať migráciu vtákov i celkovú veľkosť miestnych populácií vo vnútri našej študijnej oblasti.


Počas sčítania v roku 2009 boli zbierané údaje za pomoci tridsiatich pomocníkov z 21 napájadiel v okruhu 25 km okolo Wyndhamu. Sčítanie prebiehalo v štyroch nasledujúcich dňoch. Hliadky boli na mieste napájadiel od 5.30 hod, s počítaním začínali o 6.00 a končili o 8.00 hod každé ráno. Najvýznamnejšou udalosťou sčítania bola prítomnosť viac ako 300 amadín Gouldovej blízko kancelárie priamo uprostred mesta. O 6.30 každý deň prileteli piť z novej kaluže vytvorenej odtokom z automatického zavlažovacieho zariadenia trávnika. Väčšina vtákov priletela medzi 6.30 a 7.30 hod v skupinách s počtom od 12 do 50 jedincov. Obvykle bolo napájanie do 7.30 ukončené a nasledovalo kŕmenie v trávnatej oblasti severovýchodným smerom v blízkosti neďalekých kopcov.


Minuloročné sčítanie indikovalo prítomnosť približne 400 amadín Gouldovej vo Wyndhamskej študijnej oblasti, z ktorých bola drvivá väčšina juvenilných – mladých  jedincov, asi 80% z celkového počtu. Toto číslo je zhodné s výsledkami sčítania zo septembra 2008. Hoci nám tento počet dáva dobrý signál, ešte potrebujeme určiť, čo sa stalo s dospievajúcimi jedincami počas vlhkého obdobia dažďov. Na začiatku tohto obdobia bolo zdravých mladých kusov "dostatočné" množstvo, ale mnoho ich neprežilo do nasledujúceho roka. Ďalším faktom vyplývajúcim zo sčítania je, ako málo nami okrúžkovaných dospelých jedincov, ktorí boli zaznamenaní spolu s ostatnými sčítanými skúmanými kusmi, prežilo obdobie rozmnožovania, ktoré práve končí.Tento rok sa chystáme rozšíriť sledovanú oblasť aj množstvo napájadiel, a tak potrebujeme osloviť mnoho ďalších dobrovoľníkov, ktorí by nám pomohli dokončiť úlohu. Teoreticky by sme radi získali asi 50 dobrovoľníkov. Teraz s nami spolupracuje 34 dobrovoľníkov, ktorí nám prisľúbili svoju účasť na rýchlo sa blížiace septembrové sčítanie. Pre dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli zúčastniť sčítania, budeme potrebovať pripraviť ich prepravu a ubytovanie.Všetky dôležité informácie môžete nájsť na webových stránkach Fondu na záchranu amadín Gouldovej:

 

http://savethegouldian.org/AnnualCount.html

 

Pre ďalšie informácie a registráciu kontaktujte Davida Myersa

email: dmyers28@hotmail.com

mobilný tel: 0061-410 422386

 

Podpora Petra Bradburyho nášmu Fondu

 

Nedávno sme prijali nasledujúce krátku správu od Petra Bradburyho, ktorý
žije v Shell Cove v Novom Južnom Walese. "Rozhodol som sa darovať $ 5.00 z každej predanej amadiny Gouldovej, ktorú som tento rok predal, vášmu Fondu na záchranu týchto vtákov. Tak prosím, použite priložený šek na $ 350. $ 5.00 za vtáka nie je veľa, ale po sčítaní suma vyzerá slušne. Predpokladám, že keby to urobilo viac chovateľov, bola by táto pomoc veľmi účinná. Ja to tak budem robiť každý rok. Rád by som túto výzvu poslal chovateľom amadín Gouldovej ešte koncom roka! "

V ďalšom emaily Peter poskytol nasledujúce informácie o sebe:
„Prvýkrát som začal s chovom amadín Gouldovej pred 12 rokmi (teraz mám 44 rokov), aj keď mi o nich každý hovoril, aby som ich nebral. Tiež som choval výstavné andulky. Keď sa vrátim asi 8 rokov späť, rozhodol som sa chovať amadiny Gouldovej a to tak, ako som choval výstavné andulky s tým, že môžem každý rok porovnať ich kvalitu na výstavách. Môj prvý chovný materiál som si zaobstaral od Rona Tristramu chovajúceho špičkové výstavné andulky a zároveň aj amadiny Gouldovej vo výstavnej kvalite. To bol výborný začiatok. Ďalej som choval motýliky modrohlavé a astrildov trsťových aj na výstavy.“ Peter tiež vypracoval jeho vlastné znamenité webové stránky:

www.gouldians.bigpondhosting.com

Radi by sme poďakovali každému, kto podporuje náš Fond na záchranu amadín Gouldovej, a pomáha nám navrátiť tieto vtáčie skvosty späť do prírody severnej Austrálie.

Spoločne to môžeme dokázať!

Dúfame, že sa s mnohými z Vás uvidíme vo Wyndhame na začiatkom septembra 2010.


David Myers

STGF komunikačný manažér


Save The Gouldian Fund / Články /
Save the Gouldian Fund / Články /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu