amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

amadina Gouldovej - objavenie druhu

Objavenie amadín Gouldovej
V roku 1839, koncom marca a začiatkom apríla, v oblasti severnej Austrálie sa dvom členom francúzskej výpravy Hombronovi a Jacquinotovi podarilo ako prvým získať amadiny Gouldovej. Ako prví tento druh pomenovali a priradili im meno
Poephile Admirable. Hombron a Jacquinot boli chirurgovia na dvoch korvetách, LAstrolabe a La Zelee, ktoré sa plavili z Toulonu vo Francúzsku s cieľom preskúmania južného Pacifiku. Zakotvili na severnom pobreží Austrálie v oblasti zálivu Raffles Bay.
Čiernohlavé a červenohlavé vtáky - pri odchyte vtedy pre potreby skúmania usmrtili 3 červenohlavé a čiernohlavé vtáky (dnes by sme o takomto spôsobe odchytu mali určite inú mienku, i keď to bolo pre potreby výskumu), no vybavenie tej doby neumožňovalo vtáky detailne nafotiť či inak zdokumentovať. Obrázky týchto vtákov (ilustrácie) boli uverejnené v atlase „Voyage au Pole Sud et dans lOcean sur les Corvettes LAstrolabe et La Zelee“. Napriek snahe sa tejto expedícii nepodarilo pozorovaním nájsť vtáky so žltou farbou hlavy a ani sa im nepodarilo opísať spôsob ich života vo voľnej prírode.

Žltohlavá forma tohto druhu bola získaná W. Armitom vo Four Mile Creek, Dunrobin, blízko Georgetownu v severnom Queenslande. Bola to samička a bola poslaná kurátorovi Austrálskeho múzea v Sydney, ktorý ju vystavil na stretnutí spoločnosti z Nového Južného Walesu v roku 1876.

Vedecký popis - až v decembri 1839 bol získaný čiernohlavý samček - na ktorom bol založený prvý skutočný vedecký opis tohto druhu pochádzajúci od Johna Goulda. Poskytol ho Benjamin Bynoe amatérsky prírodovedec a lodný chirurg.

Výpravy do Austrálie v tom čase pokračovali a po návšteve
Greenhill Islandu vo Van Diemans Gulf v roku 1840 angličan John Gilbert získal 2 nedospelých vtákov. J. Gilbert bol v spojení s Johnom Gouldom, ako prvý mu opísal niektoré charakteristiky správania sa tohto druhu vo voľnej prírode.


John McGillivray bol ďalší prírodovedec, ktorý posielal Johnovi Gouldovi informácie o amadinách Gouldovej. V liste z mája 1849 ho informoval o tom, že po jeho príchode na miesto, kde by sa mali zdržiavať amadiny Gouldovej nijaké nenašiel, lebo vtáky migrovali. Získal však tri usmrtené vtáky. Neskoršie sa mu podarilo zaobstarať si niekoľko exemplárov aj svojpomocne, keď našiel malý kŕdeľ, ale všetky boli veľmi plaché. Ako popisuje, vtáky boli výrazne rozperené v rôznom štádiu preperovania...

Prvé pomenovanie - hoci boli Hombron a Jacquinot prví, ktorí objavili amadiny Gouldovej, boli predbehnutí vo vedeckom popise druhu. V roku 1845 im prírodovedec John Goulda ukradol slávu poskytnutím vedeckého opisu amadín Gouldovej v práci „Proceedings of the Zoological Society of London“ uverejnenej v predchádzajúcom roku 1844. Gould založil svoj opis na vtákovi, ktorého mu poskytol Benjamin Bynoe a dvoch nedospelých vtákoch získaných od J. Gilberta.


Keďže J. Gould bol prvý, kto opísal druh, mal tiež výsadu ho pomenovať. Vedecký názov Amadina gouldiae. Následne svoj názor prehodnotil a rodové meno zmenil Poephila. J. Gould bol ich krásou očarený a priradil im druhové meno na pamiatku svojej manželky.

Od objavenia tohto druhu sa však jeho názov a aj úvahy o tom či ide o jeden druh, alebo nie, menili. Podrobnejšie v kapitole o systematike a farbách hlavy.
Etológia / Objavenie druhu /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu