Gouldian finch forum - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Miroslav Chomjak, 07.06.2012 23:05

pochvala

 AG je krásny vták a aj keď sa o nej kde čo popísalo, ani zďaleka to neodpovedalo úrovni akou je spracovaná táto stránka venovaná čisto tomuto jedinečnému vtáčiemu druhu. Týmto vzdávam pochvalu autorovi a želám mu veľa chovateľských úspechov. 


0

To insert a new contribution to be logged.

Texts and photographs are covered by copyright of author
this website www.gouldianfinchces.eu