amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Kniha o chove amadín Gouldovej.

Kniha o chove amadín Gouldovej. Milí priatelia, pred nedávnom vydavateľstvo Nová Exota vydalo moju publikáciu o chove amadín Gouldovej. Kniha predstavuje ucelený súbor poznatkov z praxe, ako aj teóriu a tiež veterinárnu problematiku, ktorej spoluautorom je MVDr. Juraj Šimunek. 

Odoberanie vajíčok a ich následné podloženie

Odoberanie vajíčok 

Pridaná kategória: Pomenovanie mutácií.

Odchov lutino a albino mutácie.

Pridané do sekcie články

Sfarbenie hláv u ino mutácie

Ino mutácia u amadín Gouldovej II. Ino mutácia u amadín Gouldovej II.

Fotografovanie vtákov v zajatí Fotografovanie vtákov

dedičnosť sfarbenia hlavy

Pridané základy štandardu.

Pridaný článok: Vnútrodruhová variabilita: druh alebo poddruh?                                                                                                   

pridaná nová kapitola v sekcii genetika u amadín Gouldovej -  perie na hlave u vybraných mutácií  

STGF

  Výzva - ročné sčítanie Amadín Gouldovej 2012 (Wyndham od nedele 2.9 do štvrtku 6.9 2012)       Sčítanie populácie amadín Gouldovej pre rok 2012 sa bude konať vo Wyndham-e, v severnom regióne západnej Austrálie Kimberley, počas     1. týždňa v Septembri 2012.     Potrebujeme toľko dobrovoľníkov, koľko sa dá zohnať pre úspešné dokončenie tohtoročného sčítania populácie.     Žiadatelia, ktorí sú osobne členmi fondu Save The Gouldian Fund alebo darcovia budú uprednostnení.     Je nevyhnutné, aby mal každý dobrovoľník svoj vlastný ďalekohľad.     Dobrovoľníci, ktorí majú v úmysle sa sčítavania populácie zúčastniť si budú musieť zabezpečiť cestovné a ubytovacie náklady. Pre bližšie, resp. ďalšie informácie navštívte prosím stránku Gouldian Fund    
Aktuality
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu