amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Vitamíny a minerálne látky vo výžive amadiny Gouldovej

Vitamíny

Sú to špecifické účinné látky, veľmi významné pre živočíšny organizmus. V súčinnosti s ďalšími látkami usmerňujú látkovú výmenu, napr. ukladanie vápnika v kostiach, činnosť nervovej sústavy, životaschopnosť a pod. Organizmus zvierat si ich sám nevie utvoriť. Vznikajú v rastlinách, ale mnohé aj činnosťou mikroorganizmov v tráviacom trakte zvierat. U drobných spevavcov, kde nie je v tráviacom trakte prítomná trvalá mikroflóra, nie je ich produkcia za pomoci baktérií možná. V poslednom čase sa niektoré vitamíny vyrábajú synteticky. Nemožnosť nahradiť 100% prírodných zdrojov výživy spôsobuje, že ich spotreba narastá. Preto sa poskytujú zvieratám v krmivách či v pitnej vode, no s následkom zaťaženia organizmu.

Vitamíny rozdeľujeme na dve skupiny:

- rozpustné v tukoch: A, D, E, K
- rozpustné vo vode: B, biotín, C, H, U, cholín, kyselina listová, kyselina nikotínová, kyselina pantoténová a iné.

Niektoré vitamíny majú svoje neúčinné formy, ktoré sa označujú ako provitamíny. Účinné vitamíny sa z nich aktivizujú až po ožiarení alebo iným syntetizujúcim procesom, napríklad enzýmami v tráviacom trakte zvierat. Napríklad karotén je provitamín vitamínu A, ergosterol provitamín vitamínu D.

Mernými jednotkami vitamínov sú pre niektoré vitamíny medzinárodné jednotky (m. j.), pre iné miligramy (mg).

Úplný alebo čiastočný nedostatok vitamínov vo výžive, ale aj ich prebytok sa prejavuje poruchami zdravotného stavu označovanými ako avitaminózy, hypovitaminózy a hypervitaminózy.

Avitaminóza - porucha zdravotného stavu vyvolaná úplným nedostatkom jedného alebo viacerých vitamínov vo výžive.

Hypervitaminóza - porucha zdravotného stavu vyvolaná prebytkom jedného alebo viacerých vitamínov vo výžive.
 
Hypovitaminóza - Porucha zdravotného stavu vyvolaná čiastočným nedostatkom jedného alebo viacerých vitamínov vo výžive.

Potreba vitamínov pre organizmus sa zvyšuje pri stresových situáciách, v stresovom chovnom prostredí, pri kŕmení nedostatočnými nutrične bohatými krmivami, pri poruchách tráviaceho ústrojenstva, pri podávaní kokcidiostatík, antibiotík a sulfonamidových liečiv.

Vitamín A (retinol, protiinfekčný vitamín, rastový vitamín, axeroftol). Do tela vtákov sa prirodzenou cestou dostáva v rastlinnej potrave ako provitamín - karotén alebo ako hotový vitamín A, ktorý je priemyselne vyrábaný. Podporuje rast, zvyšuje odolnosť voči chorobám; je veľmi potrebný pre mladé rastúce a dospelé zvieratá v čase intenzívneho rozmnožovania. Vo väčšom množstve sa nachádza v mladom zelenom krmive, obilných klíčkoch, mrkve, v rybom a pečeňovom tuku a v špecifických vitamínových prípravkoch, napr. A + D2 (D3). Avitaminóza vitamínu A sa pri kŕmení potravou bohatou na karotenoidy (napr. mrkva,...) nevyskytuje často, keďže vitamín A sa v tele vtákov tvorí z prijatých karotenoidov krmiva. Prípadná  avitaminóza sa prejavuje zníženou liahnivosťou zapríčinenou vysokou úmrtnosťou embryí, spomalením rastu mláďat, našuchoreným perím, výtokom z očí, nosových otvorov, belavými uzlíčkami a povlakmi v zobáku, hltane a pažeráku, napuchnutím okolia očí. Pri silnej avitaminóze, najmä u mláďat je vysoká úmrtnosť. Pri drobných spevavcoch sa avitaminóza prejavuje zníženou liahnivosťou, pomalým rastom slabých mláďat a ochabnutosťou dospelých vtákov. Pri mláďatách vznikajú zmeny v stavbe kostry: zúženie hrudníka a zmeny tvaru lebky. Hypovitaminóza sa prejavuje zlou liahnivosťou vajec, spomalením rastu mláďat a dispozíciou na parazitárne ochorenia. Typickým príznakom je šerosleposť, slabosť, nechutenstvo, poruchy v rozmnožovaní, úhyn a slabý rast mláďat. Ochrana pred poruchami z hypovitaminózy vitamínu A spočíva v zaraďovaní jeho zdrojov do kŕmnej dávky, v používaní kvalitných nenarušených krmív a v bezstresových podmienkach chovu. Pri výskyte príznakov ochorenia sa používajú prípravky vitamínu A v liečebných dávkach.

Vitamín B
(B1, B2, B4, B5, B6, B12).

Vitamín B1 (aneurín, antineuritický vitamín, antiberi - beri, tiamín). Ovplyvňuje premenu cukrov, nervovú činnosť a činnosť tráviacej sústavy. S poruchami vyvolanými jeho nedostatkom sa možno stretnúť len výnimočne pri vtákoch, je to často z dôvodu pri kŕmení narušenými krmivami. Väčšie množstvá vitamínu B1 sa vyskytujú v kvasniciach, vo všetkých druhoch mlieka, otrubách, extrahovaných šrotoch a obilninách. Špecifickým prípravkom s obsahom vitamínu B1 sú sušené kvasnice, pangamín a komplex vitamínu B. Hypovitaminóza vitamínu B1 pri vtákoch spôsobuje postupnú stratu chuti do prijímania potravy, znižovanie hmotnosti, oslabenie pohybového ústrojenstva, ktoré môže skončiť ochrnutím svalstva. Niekedy vedie k vyvráteniu hlavy dozadu alebo nabok a k jej samovoľnému pohybovaniu. S týmto fenoménom sa môžeme stretnúť práve aj u amadín Gouldovej. Pri výskyte porúch z nedostatku vitamínu B1 sa musia podávať liečebné dávky v koncentrovaných prípravkoch a dodržiavať zásady hygieny krmív a kŕmenia.

Vitamín B2
(laktoflavín, riboflavín). Má význam pri výmene bielkovín, podporuje rast a telesnú hmotnosť, pri vtákoch liahnivosť a veľkosť vajec. Podporuje využívanie živín v krmivách. Vyšším obsahom vitamínu B2 sa vyznačujú kvasnice, klíčky obilnín. Hypovitaminóza sa vše¬obecne prejavuje nedostatočným zužitkovaním krmív, zaostávaním v raste, nižšou liahnivosťou a hnačkami. Pri liečení porúch sa okrem krmovín s obsahom vitamínu B2; zaraďujú liečebné dávky B - komplexu.

Vitamín B6 (adermín, pyridoxin). Významný vitamín podmieňujúci premenu cukrov, tukov a bielkovín; ovplyvňuje zvyšovanie hemoglobínu v krvi a zvyšovanie hmotnosti tela. Väčšie množstvá sa vyskytujú v kvasniciach, strukovinách, obilninách a mliečnych produktoch. Pri hypovitaminóze spôsobuje pri vtákoch, najmä mláďatách, po¬ruchy nervovej činnosti, poruchy v raste, poškodenie pečene, srdca, našuchorenie a nedostatočné využívanie bielkovín z krmív. V preventívnej výžive a pri liečbe sa po¬dáva jeho koncentrovaný zdroj pyridoxinhydrochlorid.

Vitamín B12 (antianemický vitamín. APF faktor, cyanokobalamín, kobalamín). Veľmi významný vitamín pre tvorbu krvi (hemoglobínu); bezprostredne ovplyvňuje využívanie aminokyselín z rastlinných krmív, ich syntézu na živočíšne bielkoviny, podmieňuje rast a pri vtákoch aj znášku a liahnivosť. Vo zvýšenej miere sa nachádza v kvasniciach, v klíčkoch, v rybej a mäsovej múčke. Pri nedostatočnom prí-sune v krmivách, po podaní antibiotík a sulfonamidov sa môžu dostaviť poruchy v raste, anémia, zápaly kože, vtáky postihnuté hypovitaminózou sa zle preperujú a v dôsledku hynutia embryí vo vajci sa znižuje liahnivosť. Poruchy sa častejšie vyskytujú pri mláďatách ako pri dospelých vtákoch.

Vitamín C (antiskorbutický vitamín, kyselina askorbová). Podporuje odolnosť voči ochoreniam, zvyšuje odolnosť proti pôsobeniu stresu, podmieňuje zrážanlivosť krvi a ovplyvňuje termoreguláciu. Vyšší obsah vitamínu C sa nachádza v zelenom krmive, zelenine a ovocí. Je potrebné ho dodávať pri ochoreniach tráviacej sústavy, pri hnačkách a pod. Nedostatok vitamínu C znižuje odolnosť voči ochoreniam, odolnosť voči stresom; pri vtákoch spôsobuje slabú škrupinu vajec.

Vitamín D (antirachitický vitamín, 25-OH-CC-vitamín, ergokalciferoly, cholekalciferoly, kalciferol, protikrivicový vitamín). Riadi a usmerňuje ukladanie vápnika a fosforu do kostí, udržuje ich stálu hladinu v krvi. Tvorbou kostry podmieňuje rast, zvyšuje chuť do prijímania potravy a zlepšuje celkovú kondíciu. V rastlinných krmivách je obsiahnutý vo forme provitamínu ergosterolu a aktivizuje sa až ožiarením ultrafialovými lúčmi. Vyšší obsah ergosterolu je v zelených krmivách, v olejnatých semenách, v obilných klíčkoch. Účinná forma vitamínu D pre cicavce sa označuje ako vitamín D2, pre vtáky vitamín D3. Nedostatok vitamínu D spôsobuje nedostatočný vývin kostry, a tým aj spomalený rast, deformácie kostry (končatín, proporčné zmeny; pri vtákoch krivý priebeh hrebeňa hrudnej kosti, deformácie zobáka, rozostavenia prstov), nechuť do prijímania potravy, chuťovú zvrhlosť prejavujúcu sa požieraním peria, kanibalizmom, tvorbu mäkkých alebo krehkých škrupín vajec, znižovanie znášky. Prebytok vitamínu D spôsobuje ukladanie vápnika v niektorých životne dôležitých ústrojoch, napr. v obličkách. Môže byť príčinou hrubých kostí, hrubej škrupiny brániacej vykľúvaniu sa mláďat a pod jeho predávkovanie vedie i k hynutiu. Preto je veľmi dôležitý vitamín D nepredávkovať.

Vitamín E (antidistrofický vitamín, antisterilný vitamín, tokoferol, vitamín plodnosti). Ovplyvňuje mnoho funkcií v tele zvierat, predovšetkým činnosť rozmnožovacích ústrojov a s nimi súvisiacu plodnosť, liahnivosť a životaschopnosť mláďat. Jeho ochranná funkcia spočíva v tom, že zabraňuje okysličovaniu a žltnutiu tukov, podporuje uchovávanie a účinnosť vitamínov A a C. Priaznivo ovplyvňuje koordináciu nervovej a svalovej činnosti. Vyšší obsah vitamínu E majú zelené krmivá z mladých porastov, obilninové klíčky, naklíčené obilie, pšeničné otruby, vajcový žĺtok a semená olejnín. V koncentrovanej forme sa vyskytuje v klíčkovom oleji a stabilizovanom prípravku vitamínu E. Nedostatok vyvoláva zníženie pohlavnej aktivity, stratu plodnosti, degeneráciu pečene, svalov, kostry, srdcovú porážku, žlté až hnedé sfarbenie podkožného a brušného tuku - prirodzené sfarbenie je biele. Pri vtákoch: poruchy pohybu, kŕče, našuchorenosť, stáčanie hlavy, niekedy uhynutie. Prebytok vitamínu E bráni vývinu pohlavného ústrojenstva spôsobuje deformácie rozmnožovacej sústavy, poruchy trávenia, zníženie telesnej hmotnosti. Pri starších vtákoch zvýšená pohlavná aktivita spôsobuje vyššie znášky, ale aj celkové zníženie odchovov a vysiľovanie rodičovských párov.

Vitamín H (biotín). Ovplyvňuje premenu látok, najmä tukov a rast. Obilniny ho obsahujú málo. Vo vyššej koncentrácii je v pivovarských kvasniciach, v špeciálnych koncentrovaných prípravkoch. Čiastočne sa tvorí aj syntetickou činnosťou v organizme zvierat. Nedostatok sa môže prejaviť po podávaní antibiotík, sulfonamidov a pri zdĺhavejšom ochorení tráviaceho traktu. Hypovitaminóza H spôsobuje pri vtákoch zmeny v nášľapových častiach prstov a behákov (praskanie, zhrubnutie, krvácanie), neskôr zmeny v okolí zobáka, peróza a zmeny na kostre. Počas inkubácie odumierajú embryá. Všeobecne dochádza k spomaleniu rastu, k poruchám nervovej činnosti a kŕčom.

Vitamín Cholín. Niekedy sa označuje aj ako vitamín B4. Podporuje ukladanie mäsových a tukových prírastkov, a preto je vhodný najmä pre vykrmované zvieratá. Vo väčšom množstve sa nachádza vo všetkých druhoch kvasníc, v klíčkoch obilnín, v klíčkovom oleji, v zelenom krmive, v sóji, sójových extrahovaných šrotoch a výliskoch. Nedostatok cholínu vo výžive spomaľuje rast, spôsobuje deformáciu končatín, pri vtákoch za súčasného ne¬dostatku mangánu perózu a zlé využívanie tuku v potrave.

Inositol (inosit). Presne neurčený vitamín, ktorý produkuje črevná mikroflóra. Spevavce nemajú štandardnú črevnú mikroflóru. Pôsobí priaznivo na rast, na farbu peria a podporuje účinnosť vitamínu E. Pri jeho nedostatku sa prejavuje zastavením rastu, odfarbovaním peria a zvyšovaním počtu porúch z nedostatku vitamínu E. Nepodlieha deštruktívnym ani okysličovacím procesom.

Vitamín K (antihemoragický vitamín, fylochinon, koagulačný vitamín). Podmieňuje aktivitu zložiek zúčastňujúcich sa na zrážaní krvi. Vyšší obsah vitamínu K majú zelené rastliny, pŕhľava a lucernová múčka. V koncentrovanej forme ho obsahujú špeciálne prípravky. Pri nedostatku vitamínu K sa objavujú podkožné a medzisvalové krvácaniny. Nedostatok vitamínu K sa pri vtákoch vyskytuje často.

Kyselina listová (kyselina pteroylglutamová). Ovplyvňuje látkovú premenu, najmä bielkovín a tvorbu červených krviniek. Vyskytuje sa vo všetkých krmivách, najviac v listovej zeleni, kvasniciach, lucernovej múčke, sójovom extrahovanom šrote a v rybej múčke. V koncentrovanej forme sa nachádza v stabilizovanom prípravku vitamínu K. Nedostatok môže byť zapríčinený aj podaním sulfonamidov. Nedostatok spôsobuje narušenie krvotvorby, spomalenie rastu, zhoršenie operovania, vypadávanie peria, depigmentáciu, úmrtnosť embryí, zníženú liahnivosť, perózu a môže nastať i úhyn.

Kyselina nikotínová (vitamín B5, niacín, vitamín PP, protipelagrový vitamín, amid kyseliny nikotínovej). Ovplyvňuje činnosť tráviacej sústavy, premenu cukrov, bielkovín, ochrannú funkciu kože. Vyšším obsahom sa vyznačujú sušené kvasnice, otruby, rastlinné a živočíšne bielkoviny. Hypovitaminóza kyseliny nikotínovej sa prejavuje perózou, čiernym jazykom, poruchami trávenia, poruchami vo vývoji a štruktúre peria, zníženou liahnivosťou, zápalmi slizníc, praskaním kože (pelagrou).

Kyselina pantoténová
(antidermatický faktor mladých vtákov). Riadi a usmerňuje premenu tukov, cukrov a priaznivo ovplyvňuje hladinu hemoglobínu v krvi zárodkov. Vo väčšom množstve sa nachádza v kvasniciach, lucernových a ďatelinových otruskoch, pšeničných otrubách. Hypovitaminóza sa prejavuje nízkou odolnosťou kože voči chorobám, spomalením rastu, poruchami pohybu, odumieraním embryí a znížením životaschopnosti mláďat.

Vitamín U. Najmladší zo skupiny vitamínov rozpustných vo vode. Zistil sa jeho účinok pri ochrane tráviacich ústrojov (pečeň, podžalúdková žľaza); zvyšuje odolnosť voči hnačkám, zápalom tráviacej rúry a urýchľuje liečebný proces týchto ústrojov. Vo väčšom množstve sa nachádza v zelenine a ovocí.

Vitamínové prípravky, ktoré mám vyskúšané

PROMOTOR - tento prípravok obsahuje všetky základné vitamíny a aminokyseliny, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie organizmu. Obsahuje všetky vitamíny a aminokyseliny rozpustné vo vode. Lieči nedostatky a poruchy vo výžive, obdobie stresu, uľahčuje preperovanie, zlepšenie znášky, plodnosti a životaschopnosti mláďat. Je vhodný pri podvýžive a rekonvalescencii, najmä po podávaní antibiotík, zlepšuje plodnosť a konverziu - využitie živín v období reprodukcie. Dávkovanie, ktoré používam - 1-2 ml/1l pitnej vody po dobu 5 dní v mesiaci. Nikdy ho nepodávam kŕmiacim rodičom. Po prvýkrát ho podávam až osamostatneným mláďatám. Je možné ho zakúpiť v originálnom balení u veterinárnych lekárov, cena cca 15 ,- € /1l.

COMPLEJO B - je prípravok, ktorého zloženie je skutočným komplexom vitamínov skupiny B vrátane vitamínu B15, ktorého význam spočíva vo funkcii transmetylačnej a je tiež ochranným faktorom tkanivového dýchania. Vitamíny obsiahnuté v Complejo B zasahujú v takom množstve funkcií vo zvieracej fyziológii, že len ťažko môžeme nájsť orgánovú funkciu, ktorá nevyžaduje niektorý z týchto vitamínov. U vtákov má vplyv na zlepšenie reprodukčných ukazovateľov, zlepšuje parametre znášky. Dávkovanie - 2 ml/1l pitnej vody. Ja tento prípravok miešam spolu s prípravkom VIGOSINE do pitnej vody a táto kombinácia sa mi osvedčila ako “životobudič“. Vtáky majú na tieto prípravky pozitívnu reakciu v zmysle celkovej kondície, skorého nástupu do chovnej kondície a dobrého preperovania. Dá sa zakúpiť u veterinárnych lekárov, cena cca 25 ,- € za 1l.

HYDROVIT AD3 sol.a.u.v. - lipofilné vitamíny A a D3 vo vodorozpustnej forme, z ktorej sa po perorálnej aplikácii vitamíny rýchlo absorbujú. Vitamín A ako ochranný faktor epitelu a endotelu, chráni zvieratá pred infekciami. Vitamín D3 je potrebný pre vývoj a rast kostí, reguláciu vápnika v organizme a tvorbu vajcovej škrupiny. Pre jednoduchú aplikáciu je vhodný pre hromadné liečebné a liečebno - ochranné použitie. Podáva sa počas 2 - 3 dní v takom množstve pitnej vody, ktoré zvieratá čo najrýchlejšie spotrebujú. Dávkovanie 6 - 12 kvapiek na 1l pitnej vody. Podávam ho 2 - 3x do roka, a to najmä na konci chovnej sezóny, v strede mimochovnej sezóny a na začiatku chovnej sezóny.

NV Powder - suchý prípravok navrhnutý Dr. Marshallom, obsahujúci cukor, vitamíny, minerály a elektrolyty. Je to doplnok potravy, ktorý má napomáhať pri regenerácii organizmu vtákov, pri ich vyčerpanosti a dehydratácii. Používa sa u chorých vtákoch, u novozakúpených vtákov, pre rodičov kŕmiacich mláďatá a pri preperovaní. To sú jediné prípady, keď výrobca odporúča použiť prípravok s cukrom na báze vitamínov a iných látok. Jeho aplikácia je najvhodnejšia do mäkkej potravy (vaječná zmeska na naklíčené zrno alebo podávaný v pitnej vode, najlepšie v sklenených napájačkách, kvôli rozmnoženiu baktérií. Prípravok je potrebné po 12 hodinách odstrániť z napájačiek kvôli kvaseniu, v prípade mimoriadne teplého počasia aj za kratšiu dobu. Dávkovanie - dávka 10 g/1l pitnej vody: osamostatnené vtáky do vaječnej zmesi prvé tri dni a potom dvakrát týždenne v priebehu a po skončení výstavy sa podáva do pitnej vody pre novozakúpené vtáky, ktoré sú v strese, do pitnej vody počas prvých 5 dní v karanténe, po liečbe ATB najmä po zápale tráviaceho traktu a kokcidióze. Elektrolyty pomáhajú regenerovať obličky ako okamžitá prvá pomoc pri našuchorení a začiatku zatiaľ nediagnostikovanej choroby.
Grit a minerálne látky

Väčšina chovateľov nevenuje podávaniu minerálnych látok pre vtáky príliš veľa pozornosti. Piesok ani mineralizovaný piesok, ktorý obsahuje stopové prvky, ktoré sú nevyhnutné pre vyváženú stravu nemá žiadnu nutričnú hodnotu. Vtáky, ktoré konzumujú semená potrebujú piesok. Funkcia piesku spočíva aj v tom, že umožňuje tráviacemu ústrojenstvu dokonale rozložiť (rozdrviť) semená, a tak maximálne využiť energiu v potrave.

Minerálne látky. Neustále podávanie minerálnych látok v dostatočnom množstve a vyváženom zložení sú pre zdravý vývoj vtákov dôležité. Nedostatok jednej alebo viacerých zložiek minerálnych látok môže byť príčinou mnohých ochorení alebo môže viesť k nezdravému rastu tela. Minerálne látky vo výžive vtákov rozdeľujeme na:

1.)    makroelementy (vápnik, fosfor, horčík, sodík, draslík, síra a chlór)
2.)  mikroelementy - stopové prvky (kobalt, zinok, jód, molybdén, meď, chróm, selén, kremík, bróm a fluór). Podávanie stopových prvkov i keď sa podávajú len v malých množstvách je nevyhnutné. Každý živý tvor je závislý na obnove buniek, pretože tie udržujú v rovnováhe osmotický tlak v jeho tele.

Vápnik - minerál, ktorý ak sa pre vtáky nedodáva v dostatočnom množstve, môže spôsobiť odvápnenie kostí a tkanív. Odvápnenie sa prejavuje rachitickou postavou, a to najmä deformáciou prsnej kosti, nôh, zlomeninami a nedostatočným vyvinutím vaječnej škrupiny. Podávanie samotného vápnika však nie je dobrou voľbou, keďže telo ho samotný nedokáže dobre spracovať. Je potrebné súčasne s vápnikom podávať i fosfor, a to v pomere 2:1.

Git - pri jeho absencii vznikajú tráviace ťažkosti, keďže svalnatý žalúdok nedokáže bez zrniečok gritu dobre rozomlieť potravu, táto je potom vylúčená vo forme nestrávených semien. Vtákom nestačí podávanie len čistého riečneho piesku – ten je prakticky bez možnosti uvoľniť do tela minerálne látky a pôsobí len mechanicky v svalnatom žalúdku. V súčasnosti je na predaj veľa značiek kvalitného gritu, ktorý okrem kremičitého piesku obsahuje rozomleté lastúry z ustríc, drevené uhlie, mleté drvené koraly, vypálený íl a iné látky. Takáto zmes je plnohodnotnou zásobárňou minerálnych látok potrebných pre správne fungovanie organizmu vtákov. Vtáky ho majú u mňa k dispozícii nepretržite v dostatočnom množstve.Vaječné škrupiny
- veľmi vhodným doplnkom najmä pre samičky počas znášky je podávanie sterilizovaných vaječných škrupín zbavených vnútornej blany. Škrupiny obsahujú cca 40% vápnika, od 0,1 po 0,4% chlóru, železa, horčíka, fosforu, draslíka, sodíka, síry. Škrupiny podávam mierne rozdrvené do gritu.Sépiová kosť - ktorá je tiež dobrým zdrojom vápnika a iných minerálov môžem len odporučiť. Je však potrebné zakúpené kosti namočiť do čistej vody, nechať niekoľko hodín vylúhovať, vodu zliať a tento proces ešte raz zopakovať. Po druhom prepláchnutí sépiové kosti sterilizujem varom, a to cca 5 min, potom dôkladne usuším. Vtáky ju u mňa majú k dispozícii nepretržite počas celého roka. Zvyčajne pripevnenú na mriežku.


Drevné uhlie. Drevené uhlie je vynikajúci prostriedok na uľahčenie trávenia. Jeho vysoká absorpčná schopnosť viazať z tráviaceho traktu škodlivé látky, ako sú rôzne toxíny či ťažké kovy, napomáha k celkovej dobrej kondícii a zdraviu vtákov. Pomáha tiež na zabránenie prekysleniu žalúdka a poskytuje vtákom komfort v trávení. To je tiež dodatočným bohatým zdrojom minerálnych látok. Používam granulované drevné uhlie vyrobené špeciálne na použitie u vtákov. Jeho konzistencia nespôsobuje zaprášenie chovného zariadenia či vyfúknutie z misky pri prelete vtákov. Miešam ho spolu s rozdrveným ílovým blokom. Podávam ho počas celého roka. Nepodávam ho v prípade aplikácie ATB.Clay bloc
Mini super fine je ílový kameň pre exotické vtáky, voľne žijúce vtáctvo a malé papagáje. Je zdrojom minerálnych látok a stopových prvkov. Osvedčil sa mi najmä u samíc počas znášky. Svojim zložením nahrádza zber zeminy počas kŕmenia vo voľnej prírode. Podávam ho počas celého roka v kombinácii s drevným uhlím.
Humac natur (humínové kyseliny) Účinnou látkou prípravku sú humínové kyseliny. Sú to vysokopolymérne aromatické zlúčeniny so zložitou štruktúrou a významnými fyzikálno – chemickými vlastnosťami. Majú vysokú absorpčnú kapacitu. Viažu na seba mikrobiálne jedy, plesňové toxíny a iné pre organizmus jedovaté zlúčeniny, napr. amoniak, PCB, dioxíny a pod., ktoré sa s nimi vylučujú trusom. Vzhľadom na veľký špecificky aktívny povrch zabezpečujú pre organizmus detoxikáciu a hrajú významnú úlohu v profylaxii chorôb, najmä tráviaceho traktu. Vykazujú dobrú pufračnú kapacitu, a tak stabilizujú pH v žalúdočno - črevnom trakte. Pozitívne vplývajú na rozvoj žiaducej mikroflóry vrátane probiotík. Tlmia rozvoj ketoacidóz u prežúvavcov. Podporujú imunitný systém a aktivujú metabolizmus. Týmto komplexným pôsobením znižujú výskyt chorôb a úhyn zvierat, podporujú zdravie, tým i produkciu, čím zvyšujú i rentabilitu chovu. Využívajú sa i v liečbe dyspepsií a hnačiek, pri akútnych a chronických otravách rôzneho pôvodu. Dávkovanie a spôsob podávania: keďže humínové kyseliny nie sú rozpustné vo vode, nie je možné ich podávať v napájačkách. V chove exotických vtákov je nutné ich podávať iným spôsobom. Uvediem aspoň niekoľko príkladov:
 


- Na grit
- najmä pri chove drobných exotov odporúčam prípravok HUMAC NATUR aplikovať do podávaného gritu, ktorý má drsný povrch, a tak sa naň prípravok dobre naviaže. Je potrebné dokonalé premiešanie prípravku s gritom, aby nezostal len na povrchu. Na základe vyjadrení a skúseností doc. Vaška, ktoré popisuje v odbornom stanovisku k tomuto článku, odporúčam, aby bol prípravok v grite podávaný sústavne (mimo času podávania ATB). Dávka ktorú používam ja, je cca 1% z hmotnosti gritu.
Na íl - v mojom chove používam i rozdrvené ílové bloky pre exotické vtáky, ktoré podávam samostatne v krmítkach. Prípravkom HUMAC NATUR som posypal tieto rozdrvené časti blokov a premiešal, keďže majú vysokú pórovitosť, prípravok sa na nich dobre drží. Spolu s obľúbeným ílom je vtákmi dobre prijímaný. I tu odporúčam, aby bol prípravok podávaný sústavne (mimo času podávania ATB). Dávka, ktorú používam ja, je cca 1% prípravku z hmotnosti ílového bloku.- Na suché krmivo
– za sucha. Suchý prípravok HUMAC NATUR je nasypaný na suché zrno v množstve 5g/1kg krmiva. Je potrebné zmes dobre premiešať. Čiastočky prípravku sú malé a drsný povrch zrna dokáže dosť veľkú časť na seba naviazať. I keď táto väzba nie je nijak pevná a časť prípravku ostane na dne nádoby.

- Na suché krmivo – s vodou
. Prípravok je rozmiešaný vo vode v množstve 5g/4ml /1kg krmiva. Zmes nalejem do cca 1/10 množstva použitého zrna, dokonale premiešam - pretrepem vo fľaši uzatvorenej vrchnákom a vsypem do ostatnej pripravenej zmesi. Celú zmes je potrebné znovu dobre premiešať – pretrepať v uzatvorenej nádobe. Po odparení vody je prípravok stále pomerne pevne uchytený na povrch zrna, ostáva na ňom, pokiaľ nepríde k mechanickému zásahu. Čo sa týka podávania prípravku na zrno, tento spôsob pokladám asi za najlepší.


- Na suché krmivo – s olejom. Prípravok je rozmiešaný v oleji (klíčkový, olivový,...) v množstve 5g/5ml/1kg krmiva. Zmes nalejem do cca 1/10 množstva použitého zrna, dokonale premiešam - pretrepem vo fľaši uzatvorenej vrchnákom a vsypem do ostatnej pripravenej zmesi. Celú zmes je potrebné znovu dobre premiešať – pretrepať v uzatvorenej nádobe. Zrno má na povrchu olejový film, v ktorom sú pomerne pevne uchytené čiastočky prípravku. Prípravok na zrne ostáva prichytený i po odparení oleja (stuhnutí). Aby sa znížila spotreba oleja, je možný aj trochu zmenený postup: 1,5 ml oleja nalejeme do 100 g suchého krmiva, dobre  rozmiešame. Takýto obsah vysypeme do ostatného krmiva (900g) a zase dokonale premiešame. Keď je na semenách vytvorený olejový film, prisypeme 5g prášku HUMAC NATUR a zmes znovu dokonale premiešame. Prípravok Humac Natur podávam počas celého roka zamiešaný najmä v grite.Minerálne látky podávam zásadne len v tuhom skupenstve. Prakticky nikdy ich nepodávam do pitnej vody. Vtáky si takto samé regulujú ich prísun.

Doplnky potravy

VIGOSINE (L - karnitín) je prirodzená kombinácia z rastlinných výťažkov, upravujúca hlavné metabolické funkcie u všetkých zvierat. Karnitín je prirodzená molekula vznikajúca ako produkt metabolickej syntézy lyzínu a metionínu. Zlepšuje využitie zdrojov energie bunkami. Po prekonaní ochorenia skracuje obdobie rekonvalescencie a povzbudzuje chuť k prijímaniu potravy. Sorbitol je z 80% metabolizovaný v pečeni do formy pečeňového glykogénu, pričom vzniká vysoká hladina energie (4Kcal/kg). Pôsobí diureticky a podporuje funkciu žlčového mechúra. Síran horečnatý zvyšuje pasáž cez črevnú stenu a kvalitnejším využitím krmiva v tráviacom trakte napomáha rastu. Zmenšuje pravdepodobnosť výskytu deficiencie horčíka. Zloženie: Carnitini hydrochloridum 5 g, Sorbitolum 25 g, Magnesii sulfas 25 g, Vehiculum ad 100 ml. Dávkovanie: počas chovnej sezóny 1 - 2 ml/1l pitnej vody po dobu 5 dní počas mesiaca. Pri odchove mláďat počas prvých 12 dní 2 kvapky do štandardnej napájačky, počas mimochovnej sezóny 1 - 2 ml/1l pitnej vody pri preperovaní mláďat ho podávam 2 - 3x do týždňa.

Záver

Vyššie spomenuté vitamínové prípravky a doplnky potravy síce podávam, no cieľom každého chovateľa by malo byť podávanie pestrej a vyváženej potravy, ktorá obsahuje dostatok vitamínov, stopových prvkov a elektrolitov. Dôležité je, aby sa pri prípravkoch podávaných do pitnej vody udržiavala maximálna čistota napájačiek. Hygiena pitnej vody je dôležitá pre zdravie vtákov, jej každodenná výmena by mala byť samozrejmosťou. Ak je do pitnej vody pridávané liečivo či vitamínový prípravok, mal by sa podať čerstvý roztok vždy ráno a večer by mala byť takáto voda z napájačiek odstránená. Pitnú vodu, ktorú používam v chove nechám vždy 24 hod. odstáť, aby z nej vyprchal chlór. Je vhodné do nej cca 2 - 3x do týždňa podávať niektorý prípravok na jej okyslenie, ktoré zabraňuje množeniu baktérií. Prílišné okyslenie vody, a to najmä počas znášky však môže byť kontraproduktívne. V tomto čase je lepšie dávky kyslých prípravkov znížiť a skôr sa zamerať na kvalitu podávanej pitnej vody a jej častú výmenu v napájačkách, ako aj sterilizáciu.


Chov v zajatí / Krmivo a doplnky krmiva / Vitamíny a doplnky potravy /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu