Diskusné fórum - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

marek buransky, 18.09.2012 12:21

Moje video

Vážení priatelia
 
Pri prvom naklovaní , bolo vajíčko umiestnené do inkubátora, ktorý bol pripravovaný - predhrievaný 2 dni. Teplota v inkubátore bola stanovená na 37,3 ° C a vlhkost 60%.


Mláďa po umiestnení do inkubátora cca 12-14 hodín nejavilo nijakú zvýšenú aktivitu ale po tej dobe, prišlo k intenzívnemu liahnutiu, ako je zaznamenané v reálnom čase na videu.

Po vyliahnutí bolo mláďa umiestnené pod rodičov. Vo svojom vývoji pokračovalo normálne. V súčasnosti je to už preperený vták.

Dúfam , že sa vám video páči, myslím, že to je poučné pre všetkých chovateľov, pretože vidieť niečo také bez zostrihu je veľký zážitok pre každého. .

 S pozdravom,
 
Marek Buranský

Gouldian finch hatching (in real time) – video

Dear friends

After the first knocking, the egg was put in the incubator, which was already heated 2 days ago. The temperature in the incubator was set at 37.3 º C, humidity 60%.
...

The nestling was not moving about 12-14 hours (video was still ranning), but after that time, it became relatively intensive breeding, as it is recorded in real time on video.

The chick was given back under the parental couple after hatching again. There it countinuous in its growing.
.
I'm glad you like the video, I think it is instructive for all breeders, because to see something without cutting is the big experience for everybody. .

With greeting ,
Mark BuranskýPre vloženie nového príspevku musíte byť prihlásený.

marek buransky, 18.09.2012 12:26

5 dňové embryo

 Embryo is 5 days old.


Pre vloženie nového príspevku musíte byť prihlásený.

Marek Buranský, 05.11.2012 02:36

 Amadiny Gouldovej - obedňajšie kŕmenie. Autor: http://www.gouldianfinches.eu – Marek Buranský. Natočené vo voliérach  M.Baláža.

Gouldian Finches - feed lunchtime. Author: : http://www.gouldianfinches.eu – Marek Buranský.  Filmed in aviaries M.Baláž.Pre vloženie nového príspevku musíte byť prihlásený.

Marek Buranský, 30.12.2012 14:58

Gouldian finch (amadina Gouldovej) - Feeding chicks (kŕmenie mláďat).


Pre vloženie nového príspevku musíte byť prihlásený.

Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu